Састанци пројеката

Осим редовних мониторинг посета пројектима на основу којих се пишу детаљни извештаји Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (ЕАЦЕА), Фондација Темпус повремено организује, координативне састанке текућих пројеката Темпус на којима се разговара о актуелним питањима од значаја за спровођење пројеката.

координативни састанци пројеката
Kоординативни састанци пројеката

До сада је одржано неколико таквих састанака:

 • I координативни састанак (финансијска питања специфична за пројекте Темпус), март 2010;
 • II координативни састанак (свеукупни напредак пројеката, примери доброг менаџмента), мај 2011;
 • I тематски састанак (реформа курикулума и култура квалитета), јун 2011;
 • I састанак са финансијским службама универзитета и високих школа који учествују у пројектима, октобар 2011;
 • III координативни (припрема средњорочних и завршних извештаја), октобар 2012;
 • IV координативни (финансијски менаџмент пројектима), новембар 2012;
 • II састанак финансијских служби ректората и високих школа задужених за праћење пројеката Темпус на тему offsetting-a, набавка опреме, ревизија…, децембар 2013;
 • III састанак финансијских служби ректората и високих школа задужених за праћење пројеката Темпус, децембар 2013;
 • V координативни састанак (припрема завршних извештаја), фебруар 2014;
 • радионица за финансијске службе ректората и високих школа задужених за праћење пројеката Темпус – фокус на прикупљању документације за завршне извештаје, април 2014;
 • VI координативни састанак (припрема средњорочног извештаја за пројекте из шестог конкурсног рока – 2013. године).

Последње модификовано: October 15, 2014Публикације: