Održan akreditovani eTwinning seminar u Kruševcu

eTwinning nacionalni tim za podršku održao je akreditovan seminar „eTwinning za početnike – prvi koraci 25. oktobra 2018. godine u prostorijama OŠ “Nada Popović” u Kruševcu. Seminar je akreditovan za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021 godinu, pod rednim brojem 439 u katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja, i nosi 8 bodova.

Cilj programa bio je podizanje nivoa digitalnih kompetencija nastavnika i vaspitača, unapređenje kvaliteta nastave u školama i predškolskim ustanovama kroz korišćenje IKT alata u radu sa decom/ učenicima, kao i unapređenje međupredmetnih kompetencija kod učenika. Seminar je bio namenjen učiteljima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitačima u predškolskim ustanovama koji nemaju puno iskustva sa eTwinning portalom. Učesnici su osposobljeni da koriste eTwinning portal i alate koji se na njemu nalaze.

Naredni akreditovani seminar u organizaciji eTwinning nacionalnog tima za podršku, „Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKTa u nastavi”, biće održan u Beogradu 23. novembra 2018. godine. Više o seminaru i formular za registraciju možete pronaći ovde.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti eTwinning nacionalnom timu za podršku:

Telefon: 011/3342 430

E-pošta: etwinning@tempus.ac.rs