Одржан eTwinning акредитовани семинар у Новом Саду

eTwinning национални тим за подршку је 04.02.2017. године организовао семинар ,,eTwinning за почетнике – први кораци” у Електротехничкој школи ,,Михајло Пупин” у Новом Саду. Семинар је акредитован за школску 2016/2017 и 2017/2018 годину, под редним бројем 373 у каталогу програма сталног стручног усавршавања и носио је 8 бодова.

Циљ програма је био подизање нивоа дигиталних компетенција запослених у образовно-васпитним установама који раде са децом предшколског и школског узраста, унапређење квалитета наставе кроз коришћење ИКТ алата у раду са ученицима и децом, као и унапређење међупредметних компетенција код ученика. Семинар је био намењен наставницима који немају пуно искуства са eTwinning порталом. Учесници су оспособљени да користе eTwinning портал и алате који се на њему налазе.