Održan Nacionalni Erazmus+: Mladi u akciji informativni dan

U ponedeljak 2. novembra 2015. godine održan je Nacionalni informativni dan o omladinskoj komponenti Erazmus+ programa na kome su predstavljene mogućnosti koji ovaj program EU nudi mladima u Srbiji.

Informativni dan je organizovalo Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Grupom “Hajde da…” uz podršku Fondacije Tempus-Erazmus+ kancelarija u Srbiji i SALTO RC za jugoistočnu Evropu.

Otvorene Erazmus+ konkurse u oblasti mladih obrazovanja i obuka možete pogledati ovde. Više detalja o pravilima, i mogućnostima učešća možete pronaći u ažuriranoj verziji Erazmus+ Programskog vodiča za 2016. Deo koji se odnosi na mogućnost direktnog apliciranja aktera iz Srbije se nalazi na stranama 169-182.

Prezentacije sa informativnog dana možete preuzeti sa sledećih linkova:

Plenarane sesije:

1.  Mogućnosti Erazmus+ programa u oblasti obrazovanja – Marija Ožegović, Upravitelj Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija

2. Učešće Balkana u Programu Mladi u akciji EU – Maija Lehto, SALTO JIE Resursni centar

3. Uspeh Srbije u programu Mladi u akciji 2007-2013 – Kontakt Tačka za Program Erazmus+: Mladi u akciji

4. Uvod u Erazmus+:Mladi u akciji – Kontakt Tačka za Program Erazmus+: Mladi u akciji

5. Konkurs za projekte iz Srbije u okviru Ključne akcije 2. Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Kontakt Tačka za Program Erazmus+: Mladi u akciji

Rad u malim grupama:

6. Mobilnost omladinskih radnika – Kontakt Tačka za Program Erazmus+: Mladi u akciji

7. Mobilnost mladih  – Evropski volonterski servis – Kontakt Tačka za Program Erazmus+: Mladi u akciji

8. Mobilnost mladih – Omladinske razmene – Kontakt Tačka za Program Erazmus+: Mladi u akciji