Održan Informativni dan o indikatorima za merenje učinka visokog obrazovanja

Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (HERE) i Ministarstvo prosvete, nauke, i tehnološkog razvoja organizovali su Informativni dan o indikatorima za merenje učinka visokog obrazovanja – ka novom modelu finansiranja i rangiranju studijskih programa u utorak, 24. novembra 2015. godine.

Cilj skupa bio je da se pokrene diskusija o mogućim modelima finansiranja visokog obrazovanja koji bi bili bazirani na indikatorima učinka u okviru pripreme Zakona o visokom obrazovanju. Informativni dan su otvori dr Srđan Verbić, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i prof. dr Vladica Cvetković, predsednik HERE tima i član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Prezentacije sa informativnog dana možete preuzeti na sledećim adresama: