Održan prvi nacionalni Erazmus+ informativni dan

U petak, 14. novembra 2014. godine je održan prvi Nacionalni Erazmus+ informativni dan na kome su predstavljeni otvoreni pozivi za projekte iz oblasti obrazovanja i omladine. Informativni dan su organizovali Fondacija Tempus-Erazmus+ kancelarija u Srbiji i Grupa “Hajde da” uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta i Delegacije EU u Republici Srbiji.Antonela Đorđo, Izvršna agencija - Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Erazmus+ je program Evropske unije za saradnju u oblasti obrazovanja, mladih i sporta koji će pokrivati period od 2014. do 2020. godine. Zemlje regiona Zapadnog Balkana, među kojima je i Srbija, imaju na raspolaganju regionalni budžet koji je Evropska unija obezbedila u okviru IPA sredstava (instrument predpristupne pomoći Evropske unije regionu Zapadnog Balkana) za učešće u Erazmus+ konkursima 2015.

MPNTR - otvaranje Info danaNajviše šansi za učešće imaju visokoškolske institucije (univerziteti i visoke škole). Oko 22 miliona evra su namenjena projektima putem kojih univerziteti i visoke škole iz Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana mogu da organizuju studentske i nastavničke razmene a oko 12 miliona je namenjeno projektima za dalje unapređenje i modernizaciju visokog obrazovanja.

Visokoškolskim institucijama su na raspolaganju projekti putem kojih se mogu formirati zajednički studijski programi, unaprediti nastavne metode i postojeći studijski programi, osavremeniti oprema za izvođenje nastave i ojačati saradnja sa svetom rada. Takođe je moguće prijaviti projekte za bilateralne studentske i nastavničke razmene sa visokoškolskim institucijama iz programskih zemalja (Evropska unija, Makedonija, Turska, Norveška, Island i Lihtenštajn).

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva visokoškolske ustanove da iskoriste navedene mogućnosti, kao i da prilikom pripreme strukturnih projekata imaju u vidu Strategiju razvoja obrazovanja i predlog akcionog plana za sprovođenje ove strategije koji će uskoro biti dostupan na veb sajtu Ministarstva. Uputstvo za uključivanje Ministarstva kao partnera u prijavama projekata iz oblasti strukturnih mera je dostupno ovde.

Očekujemo da će biti obezbeđena i sredstva za delove programa koji će omogućiti mobilnosti mladih i omladinskih radnika. Dodatne informacije su dostupne na veb sajtu “Mladi u akciji” Grupe „Hajde da”.Predstavljanje mogućnosti za mobilnost omladinskih radnika

U različitim projektima Erazmus+ programa, u svojstvu partnera, mogu da učestvuju i sve druge vrste institucija – preduzeća, organizacije civilnog društva, škole, ministarstva, lokalne samouprave i dr.

Radi se i na uključivanju Srbije u eTwinning portal za škole i predškolske ustanove. eTwinning je takođe deo Erazmus+ programa koji podržava virtuelnu saradnju i razmenu dobrih praksi i onlajn materijala između nastavnika i vaspitača širom Evrope.Erazmus+ Info-dan pitanja publike

Poseban deo program Erazmus+ pod nazivom Žan Mone pruža podršku izvođenju nastave i istraživanjima vezanim za studije Evropske unije širom sveta. Žan Mone projektima podstiče se dijalog između akademskog sveta i kreatora evropskih politika.

Otvorene Erazmus+ konkurse u oblasti obrazovanja i obuka možete pogledati ovde.

 

 

 

Prezentacije sa informativnog dana možete preuzeti sa sledećih linkova:

Plenarne sesije:

1. Pregled mogućnosti koje su dostupne organizacijama iz Srbije – gđa Marija Filipović-Ožegović, Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji

2. Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju – gđa Antonela Đorđo, Izvršna agencija za programe iz oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA) (engleski jezik)

3. Kreditna mobilnost u visokom obrazovanju – gđa Sofija Dukić, Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji

4. Uvod u mobilnost mladih i omladinskih radnika:

4.1. Mobilnost mladih i omladinskih radnika u programu Erazmus+ g. Dejan Ačanski, Grupa «Hajde da… » – Kontakt tačka za Erazmus+: Mladi u akciji

4.2. Realizacija progrma “Mladi u akciji” u Srbiji 2007-2013 – g. Srđan Mitrović, Grupa «Hajde da… » – Kontakt tačka za Erazmus+: Mladi u akciji

 

Paralelne sesije 1:

5. Kreditna mobilnost u visokom obrazovanju – g. Sabolč Bokodi, gđa Sofia Fekete, g. Marton Beke – Mađarska Nacionalne agencije za program Erazmus+ – Fondacija Tempus iz Budimpešte (engleski jezik)

6. Erazmus Mundus zajednički master programi – gđa Nina Stojanović, Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji

7. Mobilnost mladih – g. Srđan Mitrović i g. Dejan Ačanski, Grupa «Hajde da… » – Kontakt tačka za Erazmus+: Mladi u akciji

8. Trenutne i buduće mogućnosti za škole – gđa Sofija Dukić, Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji

9. eTwinning – trenutne i buduće mogućnosti za škole – gđa Jelena Dragaš, Fondacija Tempus – eTwinning Nacionalni tim za podršku

 

Paralelne sesije 2:

10. Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju – gđa Antonela Đorđo, Izvršna agencija za programe iz oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA) (engleski jezik)

11. Žan Mone – gđa Nina Stojanović, Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji

12. Mobilnost omladinskih radnika – g. Srđan Mitrović i g. Dejan Ačanski, Grupa «Hajde da… » – Kontakt tačka za Erazmus+: Mladi u akciji

BARVNI TRAK_MAIL