Одржана Eurydice конференција 2019 „Дигиталне компетенције у иницијалном образовању наставника“

Фондација Темпус – Eurydice мрежа је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја организовала конференцију „Дигиталне компетенције у иницијалном образовању наставника“ 4. јула 2019. године у Београду.

Конференцији је присуствовало око 100 учесника са високошколских и других установа и организација у Србији. Учесници из земље и иностранства су у пленарном делу говорили о промени начина на који подучавамо и учимо у дигиталној ери и о потреби интегрисања дигиталних компетенција у иницијално образовање наставника.

Представљена је и нова Eurydice публикација “Дигитално образовање у школама у Европи” која ће бити објављена на јесен.

Други део конференције био је посвећен раду у мањим групама, чији је фокус био на томе како мењати стандарде за иницијално образовање наставника, које компетенције треба да имају будући наставници, како интегрисати дигиталне компетенције у ППМ предмете и које компетенције треба да имају рецензенти који оцењују програме за образовање наставника.  Такође је било речи о томе да ли студенти треба да упознају током студија шта су МООС-ови и да ли треба да имају обавезни или изборни предмет-е за образовни софтвер.

Презентације и материјали са догађаја доступни су овде:

Фотографије са догађаја можете погледати на Facebook страници Фондације Темпус.