Održana Eurydice konferencija 2019 „Digitalne kompetencije u inicijalnom obrazovanju nastavnika“

Fondacija Tempus – Eurydice mreža je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovala konferenciju „Digitalne kompetencije u inicijalnom obrazovanju nastavnika“ 4. jula 2019. godine u Beogradu.

Konferenciji je prisustvovalo oko 100 učesnika sa visokoškolskih i drugih ustanova i organizacija u Srbiji. Učesnici iz zemlje i inostranstva su u plenarnom delu govorili o promeni načina na koji podučavamo i učimo u digitalnoj eri i o potrebi integrisanja digitalnih kompetencija u inicijalno obrazovanje nastavnika.

Predstavljena je i nova Eurydice publikacija “Digitalno obrazovanje u školama u Evropi” koja će biti objavljena na jesen.

Drugi deo konferencije bio je posvećen radu u manjim grupama, čiji je fokus bio na tome kako menjati standarde za inicijalno obrazovanje nastavnika, koje kompetencije treba da imaju budući nastavnici, kako integrisati digitalne kompetencije u PPM predmete i koje kompetencije treba da imaju recenzenti koji ocenjuju programe za obrazovanje nastavnika.  Takođe je bilo reči o tome da li studenti treba da upoznaju tokom studija šta su MOOS-ovi i da li treba da imaju obavezni ili izborni predmet-e za obrazovni softver.

Prezentacije i materijali sa događaja dostupni su ovde:

Fotografije sa događaja možete pogledati na Facebook stranici Fondacije Tempus.