Одржана конференција ”Образовне политике и организација наставе страних језика у средњем образовању”

Фондација Темпус – Eurydice мрежа у сарадњи с Министарством просвете, науке, и технолошког развоја организовала је Конференцију ,,Образовне политике и организација наставе страних језика у средњем образовању” у уторак, 22. децембра 2015. године. Конференцији је присуствовало преко 100 учесника, претежно наставника језика у гимназијама и средњим стручним школама.

Поздравне речи учесницима су упутиле гђа Снежана Марковић, помоћник Министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, и гђа Марија Филиповић-Ожеговић, управитељ Фондације Темпус. O европским језичким образовним политикама и трендовима у настави страних језика говорила је гђа Јасмина Николић, професор на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Гђа Ведрана Гашић из Фондације Темпус представила је резултате Eurydice студије о националним тестовима страних језика у европским земљама. Искуства Аустрије у организовању наставе страних језика у средњем образовању са присутнима је поделила гђа Силвија Јиндра са Високе школе за образовање наставника у Бечу. Главни део конференције је био посвећен настави страних језика у гимназијама и средњим стручним школама у Србији, с циљем идентификовања добрих пракси, изазова и наредних корака у унапређивању овог битног аспекта школовања. Гђа Биљана Букинац из сектора за средње образовање и васпитање и образовање одраслих при Министарству просвете, науке и технолошког развоја излагала је о законском оквиру који регулише наставу страних језика у средњим школама, док је гђа Александра Беговић из Завода за унапређивање образовања и васпитања представила садашње стање, изазове и предвиђене наредне кораке за област наставе страних језика у средњим стручним школама.

Послеподневне паралелне сесије су биле намењене наставницима језика у гимназијама и средњим стручним школама. Наставници су имали прилику да размене искуства у настави језика и да дискутују о предлозима даљег развоја и могућих промена у области законске регулативе и организационих аспеката наставе страних језика у средњим школама.

Презентације са информативног дана можете преузети на следећим адресама:

Језичке образовне политике Европске уније, Јасмина Николић, професор шпанског језика и културе, Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Национални тестови страних језика – Еurydice студија, Ведрана Гашић, Фондација Темпус
Страни језици у аустријском наставном плану, Силвија Јиндра, Висока школа за образовање наставника, Беч, Аустрија
Настава страних језика у средњим школама у Србији – искуства, изазови и наредни кораци, Биљана Букинац, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Настава страних језика у средњем образовању, Александра Беговић, Завод за унапређивање образовања и васпитања