Održana konferencija ”Obrazovne politike i organizacija nastave stranih jezika u srednjem obrazovanju”

Fondacija Tempus – Eurydice mreža u saradnji s Ministarstvom prosvete, nauke, i tehnološkog razvoja organizovala je Konferenciju ,,Obrazovne politike i organizacija nastave stranih jezika u srednjem obrazovanju” u utorak, 22. decembra 2015. godine. Konferenciji je prisustvovalo preko 100 učesnika, pretežno nastavnika jezika u gimnazijama i srednjim stručnim školama.

Pozdravne reči učesnicima su uputile gđa Snežana Marković, pomoćnik Ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i gđa Marija Filipović-Ožegović, upravitelj Fondacije Tempus. O evropskim jezičkim obrazovnim politikama i trendovima u nastavi stranih jezika govorila je gđa Jasmina Nikolić, profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Gđa Vedrana Gašić iz Fondacije Tempus predstavila je rezultate Eurydice studije o nacionalnim testovima stranih jezika u evropskim zemljama. Iskustva Austrije u organizovanju nastave stranih jezika u srednjem obrazovanju sa prisutnima je podelila gđa Silvija Jindra sa Visoke škole za obrazovanje nastavnika u Beču. Glavni deo konferencije je bio posvećen nastavi stranih jezika u gimnazijama i srednjim stručnim školama u Srbiji, s ciljem identifikovanja dobrih praksi, izazova i narednih koraka u unapređivanju ovog bitnog aspekta školovanja. Gđa Biljana Bukinac iz sektora za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izlagala je o zakonskom okviru koji reguliše nastavu stranih jezika u srednjim školama, dok je gđa Aleksandra Begović iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja predstavila sadašnje stanje, izazove i predviđene naredne korake za oblast nastave stranih jezika u srednjim stručnim školama.

Poslepodnevne paralelne sesije su bile namenjene nastavnicima jezika u gimnazijama i srednjim stručnim školama. Nastavnici su imali priliku da razmene iskustva u nastavi jezika i da diskutuju o predlozima daljeg razvoja i mogućih promena u oblasti zakonske regulative i organizacionih aspekata nastave stranih jezika u srednjim školama.

Prezentacije sa informativnog dana možete preuzeti na sledećim adresama:

Jezičke obrazovne politike Evropske unije, Jasmina Nikolić, profesor španskog jezika i kulture, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Nacionalni testovi stranih jezika – Eurydice studija, Vedrana Gašić, Fondacija Tempus
Strani jezici u austrijskom nastavnom planu, Silvija Jindra, Visoka škola za obrazovanje nastavnika, Beč, Austrija
Nastava stranih jezika u srednjim školama u Srbiji – iskustva, izazovi i naredni koraci, Biljana Bukinac, Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nastava stranih jezika u srednjem obrazovanju, Aleksandra Begović, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja