Одржана конференција „Укљученост родитеља у рад школа и предшколских установа“

Фондација Темпус, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Eurydice мрежом, као и партнерима, Ужичким центром за права детета и Центром за интерактивну педагогију, организовала је конференцију „Укљученост родитеља у рад школа и предшколских установа“, 12. маја 2017. године у Београду. Циљ конференције је био повећање свести свих интересних група о значају и могућностима укључивања родитеља у рад школа и предшколских установа зарад унапређења образовних политика и подизања квалитета образовања.

Догађају је присуствовало преко две стотине представника свих циљних група који својим радом могу да допринесу бољој укључености родитеља у рад образовно-васпитних установа, пре свега представника Министарства и локалних самоуправа, наставника и директора школских и предшколских установа, представника родитељских удружења, као и сами родитељи.

Представница Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) госпођа Јасмина Ђелић је истакла значај теме конференције коју МПНТР види као један од приоритета за даљи развој образовања на системском нивоу. Гђа Ђелић је истакла да улога родитеља у националном оквиру квалитета тренутно није видљива, те је представила предлоге унапређења показатеља и додатних доказа квалитета родитељске партиципације у рад образовно- васпитних установа.

Професорка Филозофског факултета, др Јелена Врањешевић је назначила значај међусобне сарадње родитеља и наставника или васпитача као и потребу да њихове улоге посматрају као комплементарне. Професорка се такође осврнула на податке истраживања која показују да у школама не постоји јасно дефинисана стратегија за комуникацију са родитељима, те да је најчешћи облик укључивања родитеља је путем преноса информација од школа/вртића ка родитељима.

Гђа Естер Шаламон, председница Европског удружења родитеља је представила тридесетпетогодишњи рад удружења истичући и правни оквир који родитељима даје право на укљученост у процес доношења одлука у васпитно-образовним институцијама. Гђа Шаламон је такође скренула пажњу публике да деца не би требало да су изостављена из процеса сарадње школе/предшколских установа са родитељима.

Председник словеначког удружења родитеља (ZASSS), гдин Антон Меден је представио структуру и правну основу удружења као и процес његовог формирања. Гдин Меден је истакао да је при формирању удружења остављена слобода родитељима да бирају начин и врсту сарадње, тј. да регулатива у почетку није била стриктна, како би се дозволило родитељима да преузму иницијативу и дају предлоге који су се касније имплементирали кроз правни оквир.

Госпођа Ивана Бранковић, председница управног одбора Националне асоцијације родитеља и наставника Србије (НАРНС) представила је развојни пут настанка асоцијације која има мандат да се у првој години бави оснаживањем капацитета родитеља и наставника како би се поспешила међусобна комуникација.

Дневним редом је био предвиђен групни рад који је био посвећен обрађивању четири теме, кроз које су учесници имали прилику да се информишу о предностима и изазовима укључивања родитеља у рад школа и предшколских установа, о значајнијим иницијативама покренутим у циљу повећања мобилизације родитеља у Републици Србији и Европи, као и информационо-комуникационим технологијама које могу бити употребљене у сврху комуникације између школа и предшколских установа и родитеља.

Закључци конференције су публиковани и очекује се да ће допринети доношењу решења које ће доносиоци одлука моћи да имплементирају у системска решења.

Све презентације које су се могле видети на конференцији можете пронаћи овде:

Комплетан видео запис конференције је доступан на You Tube каналу Фондације Tемпус.

Паралелна панел сесија: примери добре праксе из Србијe

Конференција је пружила могућност школама, предшколским установама и удружењима родитеља из различитих региона из Републике Србије да представе своје успешне моделе сарадње са родитељима на паралелној изложбеној панел сесији чији је циљ био поспешивање сарадње међу школама и размену добрих пракси. Укупно 18 институција је учествовало у овој сесији:

 1. Гимназија „Бранко Радичевић“, Стара Пазова
 2. Гимназија Велика Плана и УГ „Свет речи”
 3. Електротехничка школа „Никола Тесла”, Београд
 4. Институт за нуклеарне науке „Винча”, Београд
 5. Клуб родитеља и наставника „Партнерски за образовање“, Ниш
 6. ОШ „Вук Кaраџић”, Књажевац
 7. ОШ „Жабаре”
 8. ОШ „Јован Дучић”, Нови Београд
 9. ОШ „Јован Јовановић Змај“, Сремска Митровица
 10. ОШ „Небојша Јерковић”, Буђановци
 11. ОШ „Свети Сава”, Пожаревац
 12. ОШ „Светислав Голубовић Митраљета”, Батајница
 13. ОШ „Сретен Младеновић Мика”
 14. ОШ „Иво Андрић”, Београд
 15. ОШ „Филип Филиповић“
 16. ПУ „Радост”, Србобран
 17. ПУ „Ната Вељковић”, Крушевац
 18. УГ „Родитељ”, Нови Сад