Održane radionice za pripremu KA1 i KA2 projekata u oblasti mladih

Grupa za mlade Fondacije Tempus tokom decembra održala je radionice za pripremu projekata Ključne akcije 1 (KA1) Mobilnost mladih i omladinskih radnika i Ključne akcije 2 (KA2) Strateška partnerstva u oblasti mladih. Radionice su održane u Beogradu i okupile su 28 predstavnika/ca organizacija i institucija iz Srbije.

Tokom trajanja radionica, učesnici/e su imali/e priliku da se upoznaju sa mogućnostima koje se pružaju za ostvarivanje saradnje u svrhu razmene znanja i iskustava u okviru projekata mobilnosti i strateških partnerstava, da dodatno razviju projektnu ideju, saznaju kako da napišu budžet i informišu se o mogućnostima u okviru saradnje za unapređenje sistema neformalnog obrazovanja i omladinskog rada putem  Erazmus+ programa.

Naredni rokovi za predaju projektnih prijava u okviru Opšteg poziva u oblasti mladih za 2020. godinu su 5. februar, 30. april i 1. oktobar.

Svi koji dodatno žele da se informišu o ovim tipovima projekata, mogu da pogledaju stranice KA1 projekti mobilnosti mladih – omladinske razmene i mobilnost omladinskih radnikaKA2 projekti strateških partnerstava, Prezentacije sa Info dana i radionica i video uputstvo za popunjavanje prijavnih formulara.

Grupa za mlade Fondacije Tempus stoji na raspolaganju svim zainteresovanim aplikantima za individualne konsultacije, koje se mogu zakazati slanjem mejla na youth@tempus.ac.rs.