Održani Erazmus+ informativni dani u univerzitetskim centrima

U periodu od 24. novembra do 5. decembra 2014. godine održana su četiri Erazmus+ informativna dana u četiri univerzitetska centra u Srbiji – Kragujevac, Niš, Novi Sad i Novi Pazar, na kojima su predstavljene mogućnosti učešća visokoškolskih i drugih zainteresovanih institucija u aktuelnim Erazmus+ konkursima za projekte. Posebna pažnja posvećena je projektima izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju i kreditne mobilnosti studenata i zaposlenih, kao i Žan Mone projektima.

Prezentacije sa info-dana možete preuzeti sa sledećih linkova:

1. Učešće Republike Srbije u programu Erazmus+

2. Projekti međunarodne kreditne mobilnosti

3. Žan Mone projekti

4. Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju