Одржани eTwinning акредитовани семинари у Србији

Током пролећа 2019. године eTwinning национални тим за подршку одржао је пет акредитованих eTwinning семинара у неколико градова у Србији.

Семинар ,,Ка квалитетним еТwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави” одржан је 22. фебруара 2019. године у Сремској Митровици, у просторијама ОШ „Свети Сава” и 29. марта 2019. у Краљеву, у просторијама ОШ „Вук Караџић“.

Овај семинар је акредитован за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021 годину, под редним бројем 461 у каталогу програма сталног стручног усавршавања и носи 8 бодова стручног усавршавања. Циљ програма је унапређење квалитета постојећих eTwinning пројеката у циљу бољег коришћења ИКТ-а у настави, као и јачање дигиталних и језичких компетенција наставника/васпитача и ученика. Семинар је намењен наставницима који имају искуства са еТwinning порталом. Семинару су присуствовали учитељи, наставници и стручни сарадници у основним и средњим школама, као и васпитачи у предшколским установама.

Семинар ,,еТwinning за почетнике – први кораци” одржан 15. марта 2019. у Смедеревској Паланци, у просторијама ОШ „Олга Милошевић”, 28. марта 2019. у Краљеву, у просторијама ОШ „Вук Караџић“ и у Зајечару  19. априла 2019. године  у Техничкој школи.

Овај семинар је акредитован за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021 годину, под редним бројем 439 у каталогу програма сталног стручног усавршавања и носи 8 бодова стручног усавршавања. Циљ програма је подизање нивоа дигиталних компетенција наставника и васпитача, унапређење квалитета наставе у школама и предшколским установама кроз коришћење ИКТ алата у раду са децом/ученицима, као и унапређење међупредметних компетенција код ученика. Семинару су присуствовали учитељи и наставници у основним и средњим школама, као и васпитачи у предшколским установама.

Сви догађаји које организује eTwinning Национални тим за подршку налазе се на веб страници Еразмус+, а додатне информације могу се добити путем телефона и е-поште:

Телефон: 011/3342 430

E-pošta: etwinning@tempus.ac.rs