Одржани информативни дани на тему препорука за управљање интелектуалном својином у активностима трансфера знања

Стручни тим за реформу високог образовања у Републици Србији (HERE тим), који је на иницијативу Европске Комисије именовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, одржао је информативне дане на којима је представио своју публикацију: Националне препоруке за универзитете и институте у Србији за управљање интелектуалном својином у активностима трансфера знања.

Циљ публикације је да, на основу препорука Европске Комисије за управљање интелектуалном својином у јавно финансираним организацијама и Кодекса понашања у активностима трансфера знања, изложи сет националних препорука за универзитете и истраживачке организације, као опште смернице илустроване примерима добре праксе и бројним линковимa као изворима осталих корисних информација.

У циљу промоције и даље примене препорука на нивоу универзитета и института, Стручни Тим је организовао инфо дане на Универзитету у Београду, Универзитету у Новом Саду, Универзитету у Нишу, Универзитету у Крагујевцу и Државном универзитету у Новом Пазару.

На информативним данима говорили су чланови ХЕРЕ тима који су такође и аутори публикације: др Весна Мандић, др Ненад Станишић, др Владица Цветковић, др Вера Марковић и др Драгана Ћорић.

На одржаним информативним данима усвојени су закључци и препоруке о потреби за укључивањем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства привреде, Министарства финансија и Министарства правде у процес имплементације препорука,  ојачавању I (образовање) и II (истраживања) мисије универзитета и њиховом прилагођавању развоју III мисије (иновације и допринос универзитета друштву), успостављању фонда и/или програма помоћи универзитетима са циљем покривања трошкова пријава и одржавања патената на међународном нивоу,  увођењу подстицајних програма сарадње универзитета и предузећа и др.