Održani informativni dani na temu preporuka za upravljanje intelektualnom svojinom u aktivnostima transfera znanja

Stručni tim za reformu visokog obrazovanja u Republici Srbiji (HERE tim), koji je na inicijativu Evropske Komisije imenovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, održao je informativne dane na kojima je predstavio svoju publikaciju: Nacionalne preporuke za univerzitete i institute u Srbiji za upravljanje intelektualnom svojinom u aktivnostima transfera znanja.

Cilj publikacije je da, na osnovu preporuka Evropske Komisije za upravljanje intelektualnom svojinom u javno finansiranim organizacijama i Kodeksa ponašanja u aktivnostima transfera znanja, izloži set nacionalnih preporuka za univerzitete i istraživačke organizacije, kao opšte smernice ilustrovane primerima dobre prakse i brojnim linkovima kao izvorima ostalih korisnih informacija.

U cilju promocije i dalje primene preporuka na nivou univerziteta i instituta, Stručni Tim je organizovao info dane na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Nišu, Univerzitetu u Kragujevcu i Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Na informativnim danima govorili su članovi HERE tima koji su takođe i autori publikacije: dr Vesna Mandić, dr Nenad Stanišić, dr Vladica Cvetković, dr Vera Marković i dr Dragana Ćorić.

Na održanim informativnim danima usvojeni su zaključci i preporuke o potrebi za uključivanjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva privrede, Ministarstva finansija i Ministarstva pravde u proces implementacije preporuka,  ojačavanju I (obrazovanje) i II (istraživanja) misije univerziteta i njihovom prilagođavanju razvoju III misije (inovacije i doprinos univerziteta društvu), uspostavljanju fonda i/ili programa pomoći univerzitetima sa ciljem pokrivanja troškova prijava i održavanja patenata na međunarodnom nivou,  uvođenju podsticajnih programa saradnje univerziteta i preduzeća i dr.