Održana dva treninga o podnošenju projekata u oblasti mladih programa Erazmus+

Grupa za mlade Fondacije Tempus tokom februara je organizovala dva treninga o podnošenju projekata u oblasti mladih programa Erazmus+. Ovim događajima prisustvovalo je blizu 50 predstavnika organizacija i institucija zainteresovanih za podnošenje projektnih prijava u okviru poziva za predaju projekata KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih – Omladinski prozor za Zapadni Balkan.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa projektnom dokumentacijom u okviru ovog poziva, ključnim projektnim oblastima, kao i primerima dobre prakse iz Srbije. Rok za predaju ovih projekata je 8. mart u podne. Spisak odobrenih projekata iz Srbije u prethodnim pozivima možete pogledati na sledećem linku, a više informacija o projektima podržanim kroz program Erazmus+ dostupno je u bazi odobrenih projekata Evropske komisije.

Grupa za mlade Fondacije Tempus stoji na raspolaganju potencijalnim aplikantima za individualne konsultacije, koje se mogu zakazati telefonom ili slanjem mejla na youth@tempus.ac.rs.