Omladinski radnici

U okviru programa Erazmus+ omladinski radnik (Youth worker) jeste zaposlena osoba ili volonter uključen u neformalno učenje, koji podržava mlade u njihovom ličnom socio-pedagoškom i profesionalnom razvoju.

Omladinski radnici iz Srbije imaju mogućnost učešća u međunarodnim aktivnostima, putem kojih mogu da unaprede postojeće i razviju nove kompetencije (znanja, veštine i stavove). Projekti omogućavaju profesionalno usavršavanje omladinskih radnika kroz međunarodne seminare, treninge, događaje za uspostavljanje kontakata i saradnje, studijske posete, praćenja rada organizacije iz inostranstva i drugih aktivnosti.

Aktivnosti mogu biti realizovane u okviru Ključne aktivnosti 1 – Mobilnost omladinskih radnika, kao i Ključne aktivnosti 2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih (Omladinski prozor za Zapadni Balkan) i Strateška partnerstva u oblasti mladih.

Na ovim aktivnostima mogu učestvovati omladinski radnici sa navršenih 18 godina, dok ne postoji gornja starosna granica za učešće.

Više informacija o aktuelnoj ponudi treninga za učesnike iz Srbije možete pronaći u Evropskom kalendaru treninga.

Pored učešća na projektima, omladinski radnici se mogu registrovati u Bazi trenera koji rade sa mladima. Omladinski radnici koji su učestvovali u realizaciji najmanje tri međunarodne obuke/treninga u oblasti mladih mogu se registrovati na portalu „Trainers Online for Youth – TOY“, i tako omogućiti organizatorima ovakvih aktivnosti da ih pronađu i angažuju na svojim aktivnostima.

Poslednje modifikovano: oktobar 24, 2018Publikacije: