Омогућено оnline пријављивање за CEEPUS freemover размене!

Од 4. јула до 30. новембра, студенти и наставно особље са државних високошколских установа које нису део неке CEEPUS мреже могу се пријавити као freemoveri за размену на високошколској установи у некој од CEEPUS земаља у академској 2016/17. години. Kандидати самостално истражују своје могућности за мобилност на партнерским институцијама претраживањем CEEPUS мрежа и утврђују да ли се могу пријављују као freemoveri (или као кандидати унутар мрежа). Мреже се претражују према високошколској институцији и академској години, а на основу назива мреже може се  закључити у којој области истраживања се спроводи.

Неопходна документација

Freemover кандидати у своју електронску пријаву треба да приложе и два писма препоруке испуњена од стране предавача са матичних институција, као и прихватно писмо, чије попуњавање од институције пријема кандидати самостално обезбеђују. Примерци ових докумената могу се преузети у одељку често постављаних питања (Uploading documents) на CEEPUS сајту.

Категорије

Приликом креирања електронске апликације на CEEPUS сајту, кандидати се могу пријавити у оквиру једне од следећих категорија:

  • Student (за боравке дуже од 3 месеца, у циљу остваривања кредитне мобилности);
  • Short-term student (нпр. истраживања за завршни рад/мастер или докторску тезу у трајању краћем од 3 месеца);
  • Short-term excursion (нпр. летње школе у трајању до 6 дана).
  • Teacher– наставно особље се увек пријављује у оквиру ове категорије, без обзира да ли се ради о краћим предавачким активностима на летњим школама или о нпр. једномесечном боравку на партнерској институцији. Формални предуслов за пријављивање у оквиру категорије Teacher јесте и реализација најмање 6 предавачких сати по радној недељи боравка, а наставни план и број часова на партнерској институцији ближе се појашњава у мотивационом делу пријаве кандидата.

У мотивационом делу неопходно је објаснити академску сврху боравка на одређеној институцији, у складу с категоријом у оквиру које се кандидат пријавио.

Рок за пријављивање за кандидате унутар мрежа – 31. октобар

Закључно са 31. октобром трајаће и пријављивање студената и наставног особља са државних високошколских установа које учествују у некој CEEPUS мрежи, и то за размене у летњем семестру 2016/17. године. Kандидати самостално истражују своје могућности за мобилност на партнерским институцијама претраживањем CEEPUS мрежа и утврђују да ли се могу пријавити као кандидати унутар мрежа или као freemoveri.

Додатне информације о CEEPUS програму

За више појединости о CEEPUS програму, укључујући услове и додатне информације о пријави, можете погледати нашу нову брошуру (стране 19-22 посвећене су CEEPUS програму), CEEPUS  одељак на нашем сајту или консултовати CEEPUS главни портал, нарочито одељак FAQ.