Општа питања

ОПШТА ПИТАЊА

1. Где могу да нађем документацију Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину и скинем формуларе за пријаву?

2. Колико КА1 пројеката мобилности може да поднесе једна организација у оквиру Националног позива за 2017. годину?

3. Из којих земаља могу бити организације партнери у оквиру КА1 пројеката мобилности?

4. Када могу да крену са реализацијом пројекти подржани у оквиру Националног позива за 2017. годину – КА1 Мобилност за школе?

5. Колико може да траје КА1 пројекат мобилности одобрен кроз Национални позив за 2017. годину?

6. Да ли мобилност може да почне у исто време када почиње и сам пројекат?

7. Колико рокова за предају пројеката постоји у оквиру Националног позива за 2017. годину за КА1 пројекте мобилности за школе, у области стручног образовања и обука и у области образовања одраслих?

8. Да ли организације које конкуришу за КА1 пројекте мобилности морају имати PIC број?

9. Шта је PIC број?

10. Да ли се у писању пројеката водити Програмским водичем за Еразмус+ за 2017. годину или текстом Националног позива у процесу писања пројеката за КА1?

11. Да ли организације или институције ван Србије могу да поднесу пројектну пријаву у оквиру Националног позива?

12. Колико најмање а колико највише партнера морамо да имамо на пројекту КА1 пројекте мобилности?

13. Ко ће оцењивати пројекте у оквиру Националног позива за 2017. годину?

14. Да ли организације треба да отворе посебан девизни рачун намењен средствима за пројекат?

15. Шта је Европски развојни план?

16. Да ли се Европски развојни план као документ прилаже уз пројектну пријаву?

17. Која документа прилажемо као анекс уз пројектну пријаву?

18. Која додатна документа можемо да прочитамо у циљу додатног информисања и припреме за писање пројектне пријаве за КА1 пројекте мобилности за школе?

19. Који технички захтеви су потребни да се испуне да би се попунила и успешно послала пројектна пријава?

20. Како подносимо пројектну пријаву?

 

1. Где могу да нађем документацију Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину и скинем формуларе за пријаву?

Документација Националног позива доступна је на нашем сајту, на следећем линку: https://erasmusplus.rs/objavljen-nacionalni-poziv-erazmus-plus-2017.

2. Колико КА1 пројеката мобилности може да поднесе једна организација у оквиру Националног позива за 2017. годину?

Једна организација може да пријави више КА1 пројеката мобилности. Не постоји формално ограничење колико пријава једна организација може да поднесе, али је добро водити рачуна о томе шта је реално могуће реализовати.

3. Из којих земаља могу бити организације партнери у оквиру КА1 пројеката мобилности?

Организације партнери на КА1 пројектима мобилности морају бити из програмских земаља Ерасмус+ програма, а то су све земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска.

4. Када могу да крену са реализацијом пројекти подржани у оквиру Националног позива за 2017. годину – КА1 Мобилност за школе?

Пројекти у оквиру КА1 Мобилност за школе могу кренути са реализацијом у периоду од 01.06.2017 до 30.12.2017

5. Колико може да траје КА1 пројекат мобилности одобрен кроз Национални позив за 2017. годину?

КА1 пројекат мобилности одобрен у оквиру Националног позива може да траје до 12 месеци, док једна активност у оквиру пројекта може трајати од 2 дана до 2 месеца.

6. Да ли мобилност може да почне у исто време када почиње и сам пројекат?

Формално нема ограничења, али имајте у виду да у оквиру сваког КА1 пројекта мобилности треба оставити довољно времена за припремне активности пре спровођења саме мобилности, а у циљу успешне реализације ових активности.

7. Колико рокова за предају пројеката постоји у оквиру Националног позива за 2017. годину за КА1 пројекте мобилности за школе, у области стручног образовања и обука и у области образовања одраслих?

За КА1 пројекте мобилности за школе, у области стручног образовања и обука и у области образовања одраслих пројектне пријаве могу се поднети Фондацији Темпус у једном року до 2. фебруара 2017. до поднева.

8. Да ли организације које конкуришу за КА1 пројекте мобилности морају имати PIC број?

Да, све организације које подносе пријаву за КА1 пројекте мобилности морају имати PIC број, који може бити и привремени PIC број.

9. Шта је PIC број?

PIC број (Партиципант Идентифицатион Цоде) представља јединствени идентификациони број од девет цифара који свака организације мора да има како би могла да учествује у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+ и неким другим програмима ЕУ. Потребно је да прво региструјете своју организацију на сајту европске комисије и добијете ЕУ Логин налог. Затим се улогујете на тај налог и региструјете своју организацију за PIC број. Више информација о PIC броју можете погледати на следећем линку: https://erasmusplus.rs/cpp-pic/?langkl=lat#1.

10. Да ли се у писању пројеката водити Програмским водичем за Еразмус+ за 2017. годину или текстом Националног позива у процесу писања пројеката за КА1?

Приликом припреме Вашег пројекта, неопходно је водити се Националним позивом.

11. Да ли организације или институције ван Србије могу да поднесу пројектну пријаву у оквиру Националног позива?

Не, Национални позив за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину отворен је искључиво за организације и институције из Србије, које морају бити подносиоци пројектне пријаве и координатори пројекта.

12. Колико најмање а колико највише партнера морамо да имамо на пројекту КА1 пројекте мобилности?

У оквиру КА1 пројеката мобилности, на пројекту морају да учествују минимум два партнера, од тога један из Србије и један из програмске земље. Организација из Србије има улогу координатора пројекта који подноси пројектну пријаву и шаље своје запослене на мобилност и у оквиру КА1 пројеката мобилности може учествовати само једна организација из Србије. Организације из иностранства имају улогу партнера на пројекту који прима запослене на мобилност и не постоји формално ограничење за највећи број партнера у иностранству, али је добро водити рачуна о томе шта је реално могуће реализовати.

13. Ко ће оцењивати пројекте у оквиру Националног позива за 2017. годину?

Пројекте ће оцењивати спољни независни стручњаци које ће бирати Фондација Темпус, путем јавног конкурса за спољне оцењиваче пројеката, отвореног до 9. јануара 2017. године на нашем сајту: https://erasmusplus.rs/otvoren-konkurs-za-spoljne-ocenjivace.

14. Да ли организације треба да отворе посебан девизни рачун намењен средствима за пројекат?

Да, организација мора да отвори посебан девизни рачун намењен средствима за пројекат. Овај рачун се отвара тек када пројекат буде одобрен.

15. Шта је Европски развојни план?

Европски развојни план је документ који организација треба да изради, а у ком се прецизира које су потребе организације по питању развоја квалитета и интернационализације, које су планиране активности које се односе на европску мобилност и сарадњу и како ће ове активности изаћи у сусрет идентификованим потребама и како ће компетенције и искуство које запослени стекну учешћем у пројекту постати део стратешког развоја установе. Не постоји прописани формат који Европски развојни план мора да има.

16. Да ли се Европски развојни план као документ прилаже уз пројектну пријаву?

Не, Европски развојни план се не прилаже уз пројектну пријаву, већ служи као основа за попуњавање поља у пријавном формулару која су посвећена Европском развојном плану.

17. Која документа прилажемо као анекс уз пројектну пријаву?

Уз пријавни формулар који преузимате сасајта Фондације Темпус, као прилог додајете још само један документ – Изјаву о истинитости података (Declaration of Honour). Ово је изјава да су сви подаци наведени у пријави тачни, да се не води судски процес против организације и сл. Изјаву о истинитости података је потребно одштампати из самог пријавног формулара кликом на поље Штампај (Print Declaration of Honour). Потребно је да директор установе потпише и печатира изјаву, затим се она скенира и прилаже као анекс, кликом на поље Додај (Add). Величина скенираног документа не може бити већа од 10МБ.

18. Која додатна документа можемо да прочитамо у циљу додатног информисања и припреме за писање пројектне пријаве за КА1 пројекте мобилности за школе?

У циљу додатног информисања и припреме за писање пројектне пријаве за КА1 пројекте препоручујемо да погледате следеће публикације:

19. Који технички захтеви су потребни да се испуне да би се попунила и успешно послала пројектна пријава?

Пријавни формулар је интерактивни ПДФформулар који захтева да иматеAdobe Acrobat Reader инсталиран на рачунару. Препоручена је верзијаAcrobat Reader DC 15.9, али може бити иAdobe Reader 9.1 или новија (осимAdobe Reader DC version 15.8). Такође је потребно имати неки од стандардних претраживача(нпр. Mozilla, Firefox) и интернет конекцију приликом слања пријаве. Не постоји други специфични софтвер који је потребан за попуњавање и слање овог пријавног формулара.

20. Како подносимо пројектну пријаву?

Пре слања пројектне пријаве потребно је урадити валидацију сваке стране кликом на поље Валидирај(Validate) које се налази на дну сваке стране. За слање пројектне пријаве потрена је стабилна интернет конекција. Пројектна пријава се шаље кликом на поље Слање (Submit online) тек када имате финалну верзију пријаве. Не чекајте последњи тренутак за слање, јер систем може бити преоптерећен и имајте у виду да пријаве примљене после истека рока за пријаву неће бити узете у разматрање.