Kako koristiti portal

Nakon registracije i validacije svaki registrovani član portala može da se prijavi  i pristupi svom eTwinning live delu gde se nalazi nekoliko kartica, preko kojih može da traži kolege i kreira projekte. eTwinning live je lični ”prostor” na platformi svakog registrovanog člana  i dobro je redovno ga ažurirati.

Da biste započeli eTwinning projekat, treba da u svojoj listi kontakata imate kolege sa kojima želite da sarađujete kroz projekat. Pored eTwinning livedela, tu je i Twinspace deo koji sadrži gotove IKT alate za lakšu komunikaciju i postavljanje i razmenu raznih materijala.

Zapaženi eTwinning projekti, koje Nacionalni tim za podršku nominuje, mogu biti nagrađeni nacionalnom i evropskom eTwinning oznakom kvaliteta.

Molimo buduće članove eTwinning portala da se upoznaju sa pravilima ponašanja:

eTwinning pravila ponašanja

Detaljne informacije i smernice o eTwinning portalu možete da pogledate na javnom delu eTwinning portala, kao i na stranici Materijali na sajtu Fondacije Tempus.