Rezultati konkursnog roka za 2019 – projekti mobilnosti za obrazovanje odraslih

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za mobilnost za oblast obrazovanja odraslih (KA104), u okviru Opšteg poziva za 2019 godinu EAC/A03/2018), programa Erazmus+ (konkursni rok – 12.02.2019).

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

Projekti odabrani za finansiranje:

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA104-000777 Successful PLC as an agent of change in preschools and schools Centar za obrazovanje, Kragujevac 6606
2. 2019-1-RS01-KA104-000652 Zadovoljan pojedinac- zadovoljno društvo Narodni univerzitet, Niš 5139
3. 2019-1-RS01-KA104-000630 Druga šansa – bolji život Osnovna škola “Mladost”, Knjaževac 4374
4. 2019-1-RS01-KA104-000511 Angažovanje odraslih polaznika: kreativnost, interaktivna nastava i strategije upravljanja nastavnim procesom Centar za strane jezike “Anglia”, Novi Sad 6756
5. 2019-1-RS01-KA104-000685 Teachers for Gifted Udruženje građana Mensa Srbije, Beograd 25790
6. 2019-1-RS01-KA104-000537 Key competences for inclusive education Agencija za pružanje intelektualnih usluga “Oxford School”, Leskovac 10961

 

Odricanje od odgovornosti: Odobreni iznos sredstava se može razlikovati od onog koji je naveden u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok lice organizacije ovlašćeno za zastupanje ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

 

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće
1. 2019-1-RS01-KA104-000693 Saradnjom i inovacijama do profesionalnih kompetencija pedagoga Pedagoško društvo Srbije, Beograd 12072