Организације цивилног друштва

Непрофитне организације, удружења и невладине организације, укључујући европске омладинске невладине организације, могу да учествују у следећим врстама пројеката у области младих, у својству подносиоца пројекта и/или партнера:

Врста пројекта   Улога институције
КА1 Мобилност младих (Омладинске разменеволонтерски пројекти и Мобилност омладинских радника) Подносилац пројекта и партнер
КА2 – Стратешка партнерства* Подносилац пројекта и партнер (пројекти који се подносе Фондацији Темпус)
КА2 – Стратешка партнерства* Партнер чије учешће доноси тзв. додатну вредност (на пројектима чији су подносиоци из партнерских земаља)
КА2 – Изградња капацитета у области младих (Омладински прозор за Западни Балкан) * / ** Подносилац пројекта и партнер
КА3 – Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука Партнер

* Фондације као посебан облик организација цивилног друштва могу бити партнери на пројектима КА2 – Стратешка партнерства у области младих и КА2 – Изградња капацитета у области младих.

** У тренутку подношења предлога пројекта подносилац пројекта мора бити законски регистрован ентитет најмање годину дана.

Напомена: Све наведене информације је потребно проверити у тексту Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, као и у позиву за подношење пројеката КА2 Изградња капацитета у области младих

Последње модификовано: децембар 18, 2017Публикације: