Организације цивилног друштва

Непрофитне организације, удружења и организације цивилног друштва, укључујући европске омладинске организације цивилног друштва, могу да учествују у следећим врстама пројеката у области младих, у својству подносиоца пројекта и/или партнера:

Врста пројекта   Улога организације
КА1 Мобилност младих (Омладинске размене, Мобилност омладинских радника) Подносилац пројекта и партнер
КА1 Мобилност у области образовања одраслих Подносилац пројекта и партнер 
КА1 Мобилност у области стручног образовања и обука Подносилац пројекта и партнер 
КА2 – Стратешка партнерства у области младих* Подносилац пројекта и партнер
КА2 – Изградња капацитета у области младих (сарадња са програмским и ACPALA земљама) * / ** Подносилац пројекта и партнер
КА2 – Изградња капацитета у области младих (Омладински прозор за Западни Балкан) * / ** Искључиво партнер
КА3 – Пројекти дијалога младих Подносилац пројекта и партнер

* Фондације као посебан облик организација цивилног друштва могу бити партнери на пројектима КА2 – Стратешка партнерства у оквиру свих сектора образовања и на КА2 – Изградња капацитета у области младих.

** У тренутку крајњег рока за подношење предлога пројеката подносилац пројекта мора бити законски регистрован ентитет најмање годину дана.

Напомена: Све наведене информације је потребно проверити у тексту Еразмус+ програмског водича.

Последње модификовано: November 7, 2019Публикације: