Organizacije civilnog društva

Neprofitne organizacije, udruženja i nevladine organizacije, uključujući evropske omladinske nevladine organizacije, mogu da učestvuju u sledećim vrstama projekata u oblasti mladih, u svojstvu podnosioca projekta i/ili partnera:

Vrsta projekta   Uloga institucije
KA1 Mobilnost mladih (Omladinske razmenevolonterski projekti i Mobilnost omladinskih radnika) Podnosilac projekta i partner
KA2 – Strateška partnerstva* Podnosilac projekta i partner (projekti koji se podnose Fondaciji Tempus)
KA2 – Strateška partnerstva* Partner čije učešće donosi tzv. dodatnu vrednost (na projektima čiji su podnosioci iz partnerskih zemalja)
KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih (Omladinski prozor za Zapadni Balkan) * / ** Podnosilac projekta i partner
KA3 – Strukturisani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka Partner

* Fondacije kao poseban oblik organizacija civilnog društva mogu biti partneri na projektima KA2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih i KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih.

** U trenutku podnošenja predloga projekta podnosilac projekta mora biti zakonski registrovan entitet najmanje godinu dana.

Napomena: Sve navedene informacije je potrebno proveriti u tekstu Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, kao i u pozivu za podnošenje projekata KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Poslednje modifikovano: decembar 18, 2017Publikacije: