Organizacije civilnog društva

Neprofitne organizacije, udruženja i organizacije civilnog društva, uključujući evropske omladinske organizacije civilnog društva, mogu da učestvuju u sledećim vrstama projekata u oblasti mladih, u svojstvu podnosioca projekta i/ili partnera:

Vrsta projekta   Uloga organizacije
KA1 Mobilnost mladih (Omladinske razmene, Mobilnost omladinskih radnika) Podnosilac projekta i partner
KA1 Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih Podnosilac projekta i partner 
KA1 Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka Podnosilac projekta i partner 
KA2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih* Podnosilac projekta i partner
KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih (saradnja sa programskim i ACPALA zemljama) * / ** Podnosilac projekta i partner
KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih (Omladinski prozor za Zapadni Balkan) * / ** Isključivo partner
KA3 – Projekti dijaloga mladih Podnosilac projekta i partner

* Fondacije kao poseban oblik organizacija civilnog društva mogu biti partneri na projektima KA2 – Strateška partnerstva u okviru svih sektora obrazovanja i na KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih.

** U trenutku krajnjeg roka za podnošenje predloga projekata podnosilac projekta mora biti zakonski registrovan entitet najmanje godinu dana.

Napomena: Sve navedene informacije je potrebno proveriti u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Poslednje modifikovano: November 7, 2019Publikacije: