Остали

За остале актере који су, непосредно или посредно, активни у раду са младима, у оквиру програма Еразмус+ отворене су следеће могућности:

Врста пројекта   Актери  Улога на пројекту
КА1 – Мобилност младих (Омладинске разменеМобилност омладинских радника) Социјално предузеће, Асоцијација региона, Европска групација за територијалну сарадњу, тело које ствара профит активно у области корпоративне друштвене одговорности* Подносилац пројекта и партнер
КА2 – Стратешка партнерства и Изградња капацитета у области младих (сарадња са програмским и ACPALA земљама) Јавно или приватно, мало, средње или велико предузеће, укључујући и социјално предузеће, Социјални партнер или други представник пословног сектора (привредна комора, занатско/професионално удружење, синдикат)Међукомпанијски тренинг центар, Предузеће које пружа заједничко оспособљавање (сарадничко оспособљавање) **

Тело које даје савете у вези са каријером, професионалном оријентацијом и услуге информисања

Тело које вреднује знање, вештине и компетенције стечене путем неформалног и информалног учења**

Подносилац пројекта и партнер

* За пројекте чији су подносиоци Асоцијација региона, Европска групација за територијалну сарадњу, или тело које ствара профит активно у области корпоративне друштвене одговорности, фонд за подршку организације активности се умањује за 50%.

**Предузеће које пружа заједничко оспособљавање (сарадничко оспособљавање) и тело које вреднује знање, вештине и компетенције стечене путем неформалног и информалног учења могу учествовати у пројектима Кључне  акције 2 – Стратешка партнерства у области младих, али не и у пројектима у оквиру Кључне акције 2 – Изградња капацитета у области младих.

Напомена: Све наведене информације је потребно проверити у тексту Еразмус+ програмског водича.

Последње модификовано: November 7, 2019Публикације: