Ostali

Za ostale aktere koji su, neposredno ili posredno, aktivni u radu sa mladima, u okviru programa Erazmus+ otvorene su sledeće mogućnosti:

Vrsta projekta   Akteri  Uloga na projektu
KA1 – Mobilnost mladih (Omladinske razmenevolonterski projekti i Mobilnost omladinskih radnika) Socijalno preduzeće, Asocijacija regiona, Evropska grupacija za teritorijalnu saradnju, telo koje stvara profit aktivno u oblasti korporativne društvene odgovornosti* Podnosilac projekta i partner
KA2 – Strateška partnerstva i Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih (Omladinski prozor za Zapadni Balkan) Javno ili privatno, malo, srednje ili veliko preduzeće, uključujući i socijalno preduzeće, Socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora (privredna komora, zanatsko/profesionalno udruženje, sindikat)Međukompanijski trening centarPreduzeće koje pruža zajedničko osposobljavanje (saradničko osposobljavanje) **

Telo koje daje savete u vezi sa karijerom, profesionalnom orijentacijom i usluge informisanja

Telo koje vrednuje znanje, veštine i kompetencije stečene putem neformalnog i informalnog učenja**

Podnosilac projekta (projekti koji se podnose Fondaciji Tempus)

Partner čije učešće donosi tzv. dodatnu vrednost (na projektima čiji su podnosioci iz partnerskih zemalja)

* Za projekte čiji su podnosioci Asocijacija regiona, Evropska grupacija za teritorijalnu saradnju, ili telo koje stvara profit aktivno u oblasti korporativne društvene odgovornosti, fond za podršku organizacije aktivnosti se umanjuje za 50%.

**Preduzeće koje pruža zajedničko osposobljavanje (saradničko osposobljavanje) i telo koje vrednuje znanje, veštine i kompetencije stečene putem neformalnog i informalnog učenja mogu učestvovati u u projektima Ključne  akcije 2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih, ali ne i u projektima u okviru Ključne akcije 2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih.

Napomena: Sve navedene informacije je potrebno proveriti u tekstu Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu.

Poslednje modifikovano: decembar 18, 2017Publikacije: