Ostali

Za ostale aktere koji su, neposredno ili posredno, aktivni u radu sa mladima, u okviru programa Erazmus+ otvorene su sledeće mogućnosti:

Vrsta projekta   Akteri  Uloga na projektu
KA1 – Mobilnost mladih (Omladinske razmeneMobilnost omladinskih radnika) Socijalno preduzeće, Asocijacija regiona, Evropska grupacija za teritorijalnu saradnju, telo koje stvara profit aktivno u oblasti korporativne društvene odgovornosti* Podnosilac projekta i partner
KA2 – Strateška partnerstva i Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih (saradnja sa programskim i ACPALA zemljama) Javno ili privatno, malo, srednje ili veliko preduzeće, uključujući i socijalno preduzeće, Socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora (privredna komora, zanatsko/profesionalno udruženje, sindikat)Međukompanijski trening centar, Preduzeće koje pruža zajedničko osposobljavanje (saradničko osposobljavanje) **

Telo koje daje savete u vezi sa karijerom, profesionalnom orijentacijom i usluge informisanja

Telo koje vrednuje znanje, veštine i kompetencije stečene putem neformalnog i informalnog učenja**

Podnosilac projekta i partner

* Za projekte čiji su podnosioci Asocijacija regiona, Evropska grupacija za teritorijalnu saradnju, ili telo koje stvara profit aktivno u oblasti korporativne društvene odgovornosti, fond za podršku organizacije aktivnosti se umanjuje za 50%.

**Preduzeće koje pruža zajedničko osposobljavanje (saradničko osposobljavanje) i telo koje vrednuje znanje, veštine i kompetencije stečene putem neformalnog i informalnog učenja mogu učestvovati u projektima Ključne  akcije 2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih, ali ne i u projektima u okviru Ključne akcije 2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih.

Napomena: Sve navedene informacije je potrebno proveriti u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Poslednje modifikovano: novembar 7, 2019Publikacije: