Otvoren je konkurs SUNBEAM projekta mreže za razmenu

Novi konkurs za Erazmus Mundus stipendije u okviru SUNBEAM projekta mreže za razmenu je otvoren 03. februara 2015. godine.

Krajnji rok za prijavljivanje je 31. mart 2015. godine.

U okviru ovog poziva dodeljuju se stipendije za razmene na svim nivoima studija, razmene nastavnog i administrativnog osoblja, kao i stipendije za celokupne master, doktorske i postdoktorske studije.

Više o mogućnostima za stipendiranje studija u okviru ove mreže možete naći na sajtu programa:

http://www.sunbeam.univpm.it/EN/home

Takođe se možete obratiti kancelariji za međunarodnu saradnju na svom univerzitetu (za studente Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta umetnosti u Beogradu) za detalje oko mogućnosti konkurisanja.