Otvoren konkurs #BeInclusive EU Sport Awards za nagrađivanje projekata socijalne inkluzije kroz sport

Evropska komisija objavila je poziv organizacijama u Evropi koje su već uspešno razvile sportske projekte usmerene na socijalno uključivanje, da se prijave na konkurs za evropsku nagradu #BeInclusive EU Sport Awards.

Rok za prijave je 23. jul 2019. godine u podne, a pravo učešća imaju i organizacije registrovane u Republici Srbiji.

Na konkursu mogu učestvovati javne ili privatne, komercijalne ili neprofitne organizacije i ustanove, uključujući sportske klubove i asocijacije, koje koriste snagu sporta za povećanje socijalne uključenosti društvenih grupa u nepovoljnom položaju, poput etničkih manjina, izbeglica, osobama sa invaliditetom, grupama mladih pod rizikom ili bilo koje druge grupe koja se suočava sa izazovnim društvenim okolnostima.

Projekti koji se kvalifikuju u najuži krug dobiće nagradu od 2500 evra i učestvovati na finalnoj ceremoniji u novembru u Briselu, na kojoj će biti izabrana tri najbolja projekta koji će dobiti nagradu od 10.000 evra. Osim novčanih nagrada, projekti i organizacije promocijom dobijaju na prepoznatljivosti i služiće kao inspiracija organizacijama i pojedincima širom Evrope.

Konkursna dokumentacija, detaljno opisana pravila konkursa i postupak za prijavu, kao i nagrađeni projekti iz prošle godine, dostupni su na sajtu Evropske komisije.