Отворен конкурс за нова радна места у Фондацији Темпус

Фондација Темпус расписује конкурсе за нова радна места за следеће позиције:

  1. Асистент за техничке послове
  2. Саветник за IT/Database and web developer
  3. Асистент за финансијске послове

Описи послова и услови за конкурисање разликују се у зависности од позиција (погледати линк кликом на назив позиције).

Конкурс је отворен до 31. јануара 2017. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

1. Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима и након тога прошао у следећи круг конкурса, потребно је да тај податак напомене у пријави)

2. Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).

3. За одређене позиције вршиће се и провера специфичних знања кроз задатке са тематиком из области којој припада позиција за коју се конкурише.

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору. Могуће је и тестирање вожње за позиције где је возачка дозвола наведена као обавезан услов.

Термини тестирања и разговора:

Тестирање кандидата обавиће се у првој половини фебруара.

Кандидати који успешно ураде тестове, биће позвани на даље тестирање и разговор.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради личних података овде и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs .

Потребно је послати:

Биографију
Мотивационо писмо
Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању) – на увид
Доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству) – на увид
Скенирану возачку дозволу, уколико је за позицију за коју конкуришу назначено да је поседовање исте обавезан услов – на увид

Приликом пријављивања, обавезно је да кандидат наведе за коју се позицију пријављује. Уколико се кандидат пријављује за више од једне позиције, важно је да напомене које су тачно позиције у питању.

Очекује се да ће почетак рада бити средином фебруара месеца 2017. године. Уговор о раду се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.