Отворен конкурс за нова радна места у Фондацији Темпус

Фондација Темпус расписује конкурсе за нова радна места за следеће позиције:

  1. Млађи саветник/цa за правне послове
  2. Сарадник/цa за опште и административне послове

Описи послова и услови за конкурисање разликују се у зависности од позиција (погледати линк кликом на назив позиције).

Конкурс је отворен до 07.09. 2016. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

1. Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима и након тога прошао у следећи круг конкурса, потребно је да тај податак напомене у пријави.)

2. Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром),

Индивидуални разговори ће бити организовани за кандидате у најужем избору. Могуће је и тестирање вожње за позицију где је возачка дозвола наведена као обавезан услов.

Термини тестирања и разговора:

Тестирање кандидата обавиће се у првој половини септембра, у Београду, на локацији која ће бити накнадно објављена.
Кандидати који након успешно урађених тестова енглеског језика и пословне кореспонденције уђу у ужи избор, биће позвани на разговор.
Молимо Вас да прочитате обавештење о обради личних података овде и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс путем електронске поште на адресу  hr@tempus.ac.rs . Потребно је послати:

Биографију
Мотивационо писмо
Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању) – на увид
Доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству) – на увид
Скенирану возачку дозволу, уколико је за позицију за коју конкуришу назначено да је поседовање исте обавезан услов – на увид
Приликом пријављивања, обавезно је да у наслову мејла кандидат наведе за коју се позицију пријављује. Уколико се кандидат пријављује за обе позиције, важно је да то напомене у пријави.

Очекује се да ће почетак рада бити 01. октобра 2016 године. Уговор о раду се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.