Отворен конкурс за нова радна места

Фондација Темпус расписује конкурсе за нова радна места за следеће позиције:

1. Млађи саветник/ца за развој и квалитет у оквиру Тима за развој и квалитет
2. Саветник/ца за пројекте у оквиру Групе за младе
3. Млађи саветник/ца за пројекте у оквиру Групе за школе, предшколске установе и образовање одраслих

Описи послова и услови за конкурисање разликују се у зависности од радних места (погледати линк кликом на назив радног места).

Конкурс је отворен до 07. марта 2017. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

1. Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг конкурса, потребно је да тај податак напомене у пријави.)

2. Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).
3. За одређене позиције вршиће се и провера специфичних знања кроз задатке са тематиком из области којој припада позиција за коју се конкурише.

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору. Могуће је и тестирање вожње за радна места где је возачка дозвола наведена као обавезан услов.

Термини тестирања и разговора:
• Очекивано време тестирања (познавање енглеског језика и пословне кореспонденције)  је 9. и 10. март. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
• Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термини за индивидуалне разговоре са кандидатима су 13. и 14. март.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради личних података овде и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу  hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:
CV, тј. Биографију
• Мотивационо писмо
• Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању) – на увид
• Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству) – на увид
• Скенирану возачку дозволу, уколико је за радно место за које конкуришете назначено да је поседовање исте обавезан услов, или уколико сте активни возачи без обзира на то што за дато радно место вожња није обавезан услов – на увид

Приликом пријављивања, обавезно је да кандидат наведе за које радно место се пријављује. Уколико се кандидат пријављује за више од једног радног места, важно је да напомене која су радна места у питању.

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити од 20. марта 2017. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.
Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.