Otvoren novi konkurs SUNBEAM mreže za mobilnost

U okviru SUNBEAM mreže za mobilnost Erazmus Mundus programa, otvoren je novi konkursni rok, koji traje do 12. jula 2017. godine. Prijave su moguće isključivo u okviru kategorije „post doktorandi“, za stipendirane šestomesečne mobilnosti koje mogu početi između oktobra i kraja decembra 2017. godine. Aktuelnim pozivom su obuhvaćene različite tematske oblasti, a prednost će biti data prijavama čiji planovi rada se odnose na četiri stuba Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR): Plavi rast, kvalitet životne sredine, povezivanje regiona, održivi turizam.

Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet umetnosti u Beogradu su punopravni partneri u SUNBEAM mreži, a ciljna grupa sa ovih visokoškolskih institucija u tekućem pozivu može konkurisati za mobilnost na nekoj od sledećih partnerskih institucija: Univerzitet Ankona (Italija), Univerzitet Venecija (Italija), Univerzitet Urbino (Italija), Univerzitet Janjina (Grčka), Univerzitet Split (Hrvatska), Univerzitet Zadar (Hrvatska), Univerzitet Koper (Slovenija) i Univerzitet Ljubljana (Slovenija).

Za više informacija i prijave, posetite sajt SUNBEAM mreže. Detaljnije informacije o dostupnim studijskim oblastima na navedenim univerzitetima dostupne su na ovoj stranici, a aplikanti mogu registrovati nalog i prijaviti se putem ovog linka.