Otvoreni konkursi za stipendiranje mobilnosti i studija u inostranstvu

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je u okviru programa Erazmus+ i Erazmus Mundus otvoren veliki broj konkursa za stipendiranje studentskih razmena kao i celokupnih master i doktorskih studija u inostranstvu. Uz to, deo konkursa posvećen je i mogućnostima za stipendirane mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja zaposlenog na visokoškolskim institucijama u Srbiji.

 

Kreditna mobilnost kroz Erazmus+ program
Univerziteti u Srbiji, u saradnji sa partnerskim univerzitetima iz EU zemalja, raspisuju konkurse za kreditnu mobilnost u okviru Erazmus+ programa. Ovi konkursi za studente znače priliku da provedu semestar ili dva svojih studija na nekom od univerziteta u inostranstvu, a zaposlenima na visokoškolskim institucijama omogućavaju kraće boravke na inostranim partnerskim institucijama zarad usavršavanja ili učestvovanja u nastavi.

Studenti Univerziteta u Novom Sadu se u ovom trenutku mogu prijaviti na neki od 9 konkursa za stipendirane studentske razmene koje će se realizovati na nekom od univerziteta iz zemalja Evropske unije poput Nemačke, Mađarske, Rumunije, Italije, Poljske, Francuske, Holandije i Belgije. Takođe, isti broj poziva otvoren je i za nastavno i administrativno osoblje ovog univerziteta. Svi ovi konkursi dostupni su na stranici Univerziteta u Novom Sadu.

Za studente i nastavno i administrativno osoblje Univerziteta u Nišu trenutno su otvorena dva konkursa kroz Erazmus+ program za realizaciju mobilnosti na univerzitetima iz Rumunije i Bugarske. Više informacija ovim konkursima nalazi se na stranici Univerziteta u Nišu.

Na Univerzitetu u Kragujevcu trenutno su dostupna dva konkursa za kreditnu mobilnost kroz Erazmus+ program za studente (univerziteti u Poljskoj i Portugalu), a za nastavno i administrativno osoblje jedan konkurs (univerzitet iz Portugala). Konkursi se mogu pronaći na stranici Univerziteta u Kragujevcu.

Univerzitet u Beogradu svoje konkurse u ovom trenutku objavljuje na sajtovima pojedinačnih fakulteta, te je neophodno konsultovati sajt matičnog fakulteta za informacije o trenutno otvorenim pozivima za ostvarivanje Erazmus+ kreditne mobilnosti.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj tip mobilnosti a u ovom trenutku ne postoji konkurs koji Vama odgovara, obavezno pratite informacije na gorepomenutim stranicama jer se u narednom periodu očekuje objavljivanje sve više otvorenih poziva.

Za pitanja i nedoumice vezane za konkretne konkurse u okviru Erazmus+ programa treba se obratiti Kancelariji za međunarodnu saradnju matičnog univerziteta. Za sva opšta pitanja vezana za Erazmus+ i Erazmus Mundus programe i stipendije, Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji Vam stoji na raspolaganju.

 

Konkursi za zajedničke master i doktorske programe
Zajednički master i doktorski programi započeli su otvaranje konkursa za sve koji žele da završe celokupne master ili doktorske studije na nekom od univerziteta iz zemalja Evropske unije i da za to dobiju punu stipendiju.

Na sajtu Izvršne agencije pogledajte liste od preko 100 zajedničkih master i preko 30 zajedničkih doktorskih programa.

U našoj brošuri namenjenoj studentima, na stranama 4-7, možete pronaći više opštih informacija o tome kako ovi programi funkcionišu, kakva je diploma koju student stiče po njihovom uspešnom završetku, kao i šta sve podrazumeva stipendija. Detaljne informacije o bilo kom pojedinačnom programu za koji ste zainteresovani, konkursnim rokovima i potrebnoj dokumentaciji pogledajte na sajtu samog programa koji je dostupan na gorepomenutim listama.

 

Poziv za vanmrežne (freemover) prijave u okviru CEEPUS programa
Obaveštavamo sve zainteresovane da do 30. novembra traje konkurs za prijave za vanmrežne (freemover) mobilnosti u okviru CEEPUS programa (Srednjeevropski program univerzitetske razmene). Vanmrežne prijave odnose se na pojedince koji apliciraju izvan mreža, odnosno, čije visokoškolske institucije nisu deo neke od CEEPUS mreža, a želeli bi da ostvare mobilnost na visokoškolskoj instituciji u nekoj od CEEPUS zemalja.

Za više informacija o ovoj mogućnosti, namenjenoj kako studentima, tako i nastavnom osoblju visokoškolskih institucija, možete pogledati sajt Fondacije Tempus, kao i sajt CEEPUS mreže, putem koga se i vrši prijavljivanje za mobilnosti koje se realizuju kroz ovaj program.

 

Otvorena vrata

Ukoliko želite da se i lično informišete o mogućnostima kroz programe Erazmus+, Erazmus Mundus i CEEPUS ili imate neku nedoumicu koju biste voleli lično da iznesete i razrešite, možete nas slobodno posetiti u terminima otvorenih vrata.

Novi ciklus otvorenih vrata rezervisan je za period od 2. novembra 2015. do 12. februara 2016. godine, a termini konsultacija su ponedeljak i sreda od 14:30 do 16:30 časova i petak od 10 do 12 časova. Konsultacije su moguće isključivo u navedenim terminima, a prethodna najava ili zakazivanje nisu neophodni.

 

Prezentacije programa Erazmus+, Erazmus Mundus i CEEPUS

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji otpočela je sa novim ciklusom aktivne promocije mogućnosti za studente i nastavno i administrativno osoblje visokoškolskih institucija u Srbiji kroz programe Erazmus+, Erazmus Mundus i CEEPUS.

Do sada smo predstavili ove programe i razgovarali sa studentima kroz organizovane prezentacije na Farmaceutskom i Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Univerzitetu Educons, izlagali na sajmovima stipendija na univerzitetima u Beogradu i Kragujevcu kao i na Putujućem studentskom sajmu i na dve tribine u okviru Sajma knjiga u Beogradu. Informacije o narednim događajima koje oragnizujemo za zainteresovane studente i na kojima ćemo učestvovati pratite na kalendaru događaja na našem sajtu, kao i na našim stranicama na društvenim mrežama.