Отворени метод координације

Отворени метод координације (ОМК) је основан од стране Европске уније 2000. године и представља механизам ЕУ за успостављање сарадње између земаља чланица у областима за које постоји таква потреба, а које су у надлежности земаља чланица (тзв. ”меко законодавство”).

Једна од тих области је и образовање, у складу с развојном стратегијом Европске уније „Европа 2020“, а у оквиру које су формиране посебне тематске радне групе које су процењене као битне за унапређење образовних система. На овај начин, Република Србија има прилику да учествује у размени добрих пракси и искустава у образовним политикама европских земаља, као и да исто представи домаћим доносиоцима одлука, у складу с реформама образовног система и припремама за приступање Европској унији.

Република Србија номиновала је представнике за учешће у шест тематских радних група у области образовања:

1. Образовање одраслих

Представници: Мирјана Милановић, Љиљана Димитријевић, Снежана Медић

2. Модернизација високог образовања

Представници: Зорана Лужанин, Владица Цветковић

3. Школе

Представници: Марија Крнета, Гордана Чапрић, Десанка Радуновић

4. Средње стручно образовање

Представници: Радован Живковић, Мирјана Бојанић

5. Промовисање грађанских вредности слободе, толеранције и недискриминације кроз образовање

Представници: Јасминка Перуничић, Јелена Марковић

6. Дигиталне вештине и компетенције

Представници: Снежана Марковић, Данијела Шћепановић, Ирена Радиновић

У априлу 2015. године одржан је први заједнички састанак представника Србије у ОМК и новоизабраних чланова националних радних група које су оформљене како би пружале подршку представницима ОМК, с циљем унапређења система образовања.

Више информација о активностима ОМК радних група у Србији можете добити путем сајта Отвореног метода координације.

 

Последње модификовано: March 28, 2016Публикације: