BASILEUS V

BASILEUS V (Balkans Academic Scheme for the Internationalization of Learning in cooperation with EU universities)

Ghent UniversityУниверзитет у Генту, Белгија

Универзитети из Србије укључени у ову мрежу су:

 • Универзитет у Београду,
 • Универзитет у Крагујевцу
 • Универзитет у Новом Саду и
 • Универзитет у Нишу (придружени партнер);

док су партнерске институције из земаља ЕУ:

 • University of Gent – координатор пројекта (Белгија),
 • Sofia University St. Kliment Ohridski (Бугарска),
 • University of Nice Sophia Antipolis (Француска),
 • Ruprecht-Karls University (Немачка),
 • Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki (Грчка),
 • University of Roma la Sapienza (Италија),
 • University of Ljubljana (Словенија),
 • University of Deusto (Шпанија),
 • Lund University (Шведска) и
 • University of Zagreb (Хрватска)

Посетите сајт мреже за размену BASILEUS V

Последње модификовано: март 25, 2015Публикације: