ERAWEB

Ova mreža za razmenu je tematski fokusirana na oblast medicinskih nauka.

Univerziteti iz Srbije uključeni u ovu mrežu su:

  • Univerzitet u Beogradu,
  • Univerzitet u Nišu;

dok su partnerske institucije iz zemalja EU:

  • Erasmus University Medical Center Rotterdam – koordinator projekta (Holandija),
  • University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology (Austrija),
  • Ludwig Maximilians University Munich (Nemačka),
  • Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italija),
  • University of Turin (Italija) i
  • Katholieke Universiteit Leuven (Belgija).

Posetite sajt mreže za razmenu ERAWEB

Poslednje modifikovano: april 3, 2015Publikacije: