ERAWEB

Ова мрежа за размену је тематски фокусирана на област медицинских наука.

Универзитети из Србије укључени у ову мрежу су:

  • Универзитет у Београду,
  • Универзитет у Нишу;

док су партнерске институције из земаља ЕУ:

  • Erasmus University Medical Center Rotterdam – координатор пројекта (Холандија),
  • University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology (Аустрија),
  • Ludwig Maximilians University Munich (Немачка),
  • Universita Cattolica del Sacro Cuore (Италија),
  • University of Turin (Италија) и
  • Katholieke Universiteit Leuven (Белгија).

Посетите сајт мреже за размену ERAWEB

Последње модификовано: April 3, 2015Публикације: