SUNBEAM

SUNBEAM  (Structured UNiversity mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macro-region)

Универзитети из Србије укључени у ову мрежу су:

  • Универзитет Уметности у Београду, и
  • Универзитет у Новом Саду;

док су партнерске институције из земаља ЕУ:

  • UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE – координатор пројекта (Италија)
  • ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA DI BOLOGNA (Италија),
  • UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA (Италија),
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO (Италија),
  • SVEUČILIŠTE U SPLITU (Хрватска)
  • SVEUČILIŠTE U ZADRU (Хрватска)
  • UNIVERZA NA PRIMORSKEM (Словенија),
  • UNIVERZA V LJUBLJANI (Словенија).

Посетите сајт мреже за размену SUNBEAM

Последње модификовано: март 25, 2015Публикације: