GREEN-TECH

GREEN TECH WB: Smart and Green Technologies for Innovative and Sustainable Societies in Western Balkans

”Универзитет Виго, Шпанија”

Институције из Србије укључене у ову мрежу су:

  • Универзитет у Крагујевцу,
  • Универзитет у Нишу;

док су партнерске институције из земаља ЕУ:

  • UNIVERSIDAD DE VIGO – координатор пројекта (Шпанија),
  • CHIMIKOTECHNOLOGICHEN I METALURGICHEN UNIVERSITET (Бугарска),
  • UNIVERSIDAD DE LEON (Шпанија),
  • UNIVERSIDADE DO PORTO (Португал),
  • UNIVERSITAT PADERBORN (Немачка),
  • UNIVERZA V LJUBLJANI (Словенија),
  • SVEUČILIŠTE U SPLITU (Хрватска)
  • UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH (Пољска).

Посетите сајт мреже за размену GREEN-TECH

Последње модификовано: јануар 26, 2015Публикације: