Питања и одговори о Еразмус+ у области младих

1. Општа питања о Еразмус+ у области младих

2. Питања о КА1 Мобилности младих и омладинских радника

3. Питања о КА2 Стратешким партнерствима у области младих

4. Питања о КА2 Изградњи капацитета у области младих – Сарадња програмских и партнерских земаља

5. Питања о КА3 Пројектима дијалога младих

6. Питања о Европској иницијативи за солидарност (European Solidarity Corps)

 

1. ОПШТА ПИТАЊА О ЕРАЗМУС+ У ОБЛАСТИ МЛАДИХ

1.1. Да ли организације или институције из Србије могу да поднесу пројекат у свим роковима Општег Еразмус+ позива за 2020. годину?

1.2. Колико пројеката може да поднесе једна организација у оквиру позива за 2020. годину?

1.3. Колико најмање партнера морамо да имамо на пројекту?

1.4. Да ли можемо да имамо само партнере из Србије на пројекту или су нам потребни партнери из других земаља?

1.5. Колико минимум поена мора да има наш пројекат како би ушао у разматрање?

1.6. Да ли је могуће мењати податке у online апликационом формулару након подношења пројектне пријаве?

1.7. Да ли постоји техничко упутство за попуњавање online апликационог формулара?

1.8. Да ли сви партнери на пројекту предатом у оквиру позива за 2020. годину морају да буду регистроване у УРФ-у?

1.9 Да ли је потребно слати оригинале партнерских писама или су само скенирани примерци довољни?

1.10. Ко ће оцењивати пројекте у оквиру позива за 2020. годину?

1.11. Да ли уместо Калкулатора удаљености (Distance Calculator) програма Еразмус+ можемо да користимо неки други начин прорачуна удаљености у оквиру активности мобилности?

1.12. Да ли се Изјава о истинитости попуњава руком или у Ворду?

1.13. Колико може да траје пројекат одобрен кроз позив за 2020. годину?

1.14. Да ли омладинска организација мора да буде регистрована најмање годину дана како би поднела пројекат у оквиру позива за 2020. годину?

1.15. Како могу пронаћи партнере из иностранства за пројекат?

1.16. Да ли је обавезно да правни заступник унесе број личне карте у Изјаву о истинитости података?

1.17. У којој буџетској категорији се уписују додатни трошкови који проистичу из учешћа корисника колица, као и других младих са смањеним могућностима у нашем пројекту?

1.18. Уколико пројекат укључује учеснике који су корисници колица, да ли је могуће тражити додатна средства за обезбеђивање одговарајућег смештаја, транспорта, радних просторија и осталих повезаних трошкова?

1.19. Колико се обично средстава уплаћује унапред, а колико по завршетку пројекта?

1.20. Колико рокова за предају пројеката постоји у оквиру позива за 2020. годину?

1.21. Колики је укупни фонд за подршку пројектима КА1 Мобилност младих и омладинских радника, КА2 Стратешка партнерства у области младих и КА3 Пројектима дијалога младих у оквиру позива за 2020. годину?

1.22. Где могу да нађем документацију позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2020. годину?

1.23. Која су оквирна средства предвиђена за област младих у Србији за 2020?

1.24. Да ли неформалне групе младих могу да поднесу пројекат у оквиру позива за 2020. годину?

1.25. Да ли форма аутоматски обрачунава буџет на основу унетог броја учесника?

 

2. ПИТАЊА О КА1 МОБИЛНОСТИ МЛАДИХ И ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА

2.1. Да ли основна школа може да поднесе предлог пројекта за омладинску размену?

2.2. Шта је све потребно приложити од додатне документације уз пријаву КА1 пројеката омладинских размена и мобилности омладинских радника?

2.3. Да ли омладински лидери који воде омладинске размене морају да буду акредитовани за то?

2.4. У којој буџетској категорији се уписују трошкови Припремне посете ради планирања активности (Advance Planning Visit – APV) у оквиру пројеката КА1 омладинске размене?

2.5. Како се буџетирају трошкови ангажмана тренера или фацилитатора у активностима мобилности омладинских радника (тренинзи)?

2.6. Да ли персонални асистенти улазе у број учесника на пројекту?

2.7. У онлине пријави (еФорм) за КА1 пројекте у делу за партнере стоји да се упише листа ЕУ пројеката на којима је партнер учествовао. Да ли се то односи на све ЕУ пројекте (не само на Е+) и колико ићи у назад?

 

3. ПИТАЊА О КА2 СТРАТЕШКИМ ПАРТНЕРСТВИМА У ОБЛАСТИ МЛАДИХ

3.1. Да ли пројекат у оквиру КА2 Стратешких партнерстава у области младих мора да укључи и активности које подржавају иновације и активности које подржавају размену добрих пракси?

3.2. Шта су то транснационалне омладинске иницијативе у оквиру КА2 Стратешких партнерстава која подржавају размену добрих пракси?

3.3. Да ли, у пројектима КА2 Стратешких партнерстава у области младих и даље морамо да доказујемо додатну вредност у пројектима где смо ми партнери на пројекту које подносе организације из Програмских земаља?

 

4. ПИТАЊА О КА2 ИЗГРАДЊИ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ МЛАДИХ – САРАДЊА ПРОГРАМСКИХ И ПАРТНЕРСКИХ ЗЕМАЉА

4.1. Која је разлика између пројеката Изградње капацитета у области младих и пројеката Стратешких партнерстава у области младих?

4.2. Да ли конзорцијум партнера на пројекту може да укључује само две организације: једну из програмске земље и једну из Србије?

4.3. Ми смо организација цивилног друштва из Србије, а партнери на пројекту су нам школе и општине из програмских и партнерских земаља. Да ли је ова врста сарадње могућа?

4.4. Да ли синдикат може да буде подносилац пројекта испред конзорцијума партнера?

4.5. Где могу да нађем примере одобрених пројеката у КА2 изградња капацитета у области младих?

4.6. Како пронаћи партнере из програмских земаља за наш пројекат на тему екологије?

4.7. Које активности је могуће организовати у оквиру пројекта КА2 Изградња капацитета у области младих?

4.8. Да ли је у активности Изградње капацитета могуће укључити учеснике из земаља које не учествују на пројекту?

4.9. Један од партнера на пројекту из програмске земље је због више силе морао да иступи из партнерства. Кога треба да обавестимо о томе?

4.10. Шта све обухвата ставка путни трошкови?

4.11. Да ли организације из Србије могу да подносе пријаве у оквиру КА2 пројеката Изградње капацитета у области младих – Омладински прозор за западни Балкан?

4.12. Да ли организације из Србије могу да подносе пријаве у оквиру КА2 пројеката Изградње капацитета – сарадња између Програмских земаља и Партнерских земаља из региона 5 до 14?

 

5. ПИТАЊА О КА3 ПРОЈЕКТИМА ДИЈАЛОГА МЛАДИХ

5.1. Да ли организације из Србије могу да поднесу пројектне пријаве за КА3 пројекте дијалога младих?

5.2. Да ли организације из Србије морају да доказују додатну вредност приликом учешћа у КА3 Пројектима дијалога младих?

 

6. ПИТАЊА О ЕВРОПСКОЈ ИНИЦИЈАТИВИ ЗА СОЛИДАРНОСТ (EUROPEAN SOLIDARITY CORPS)

6.1. Да ли за учешће у волонтерским активностима организација треба да има валидну акредитацију и ако да, које врсте?

6.2. Колико пута млада особа може да учествује у волонтерској активности?

6.3. Ко спроводи акредитацију тј. лиценцирање за Ознаку квалитета (Quality Label) у Србији?

6.4. Да ли можемо да повећамо број волонтера које примамо након што смо добили акредитацију/Ознаку квалитета?

6.5. Који трошкови су покривени волонтерима који путују ван Србије у оквиру Европске иницијативе за солидарност?

6.6. Ми желимо да кренемо са примањем међународних волонтера, шта треба да уради моја организација да би отпочела тај процес?

 

1. ОПШТА ПИТАЊА О ЕРАЗМУС+ У ОБЛАСТИ МЛАДИХ

1.1. Да ли организације или институције из Србије могу да поднесу пројекат у свим роковима Општег Еразмус+ позива за 2020. годину?

Да. Почев од Општег позива за Еразмус+ пројекте за 2020. годину, Република Србија по први пут има статус програмске земље унутар Еразмус+ програма. Самим тим, организације и институције из Србије могу да подносе пројекте у свим роковима током 2020. године.

1.2. Колико пројеката може да поднесе једна организација у оквиру позива за 2020. годину?

Када су у питању пројекти КА1 Мобилност младих и омладинских радника, и КА3 Пројекти дијалога младих, не постоји ограничење броја пројеката које једна организација може да поднесе у оквиру позива за 2020. годину. Подсећамо да су   у оквиру позива ограничена средства.

Када су у питању пројекти КА2 Стратешка партнерства у области младих, исти конзорцијум партнера може да поднесе само један предлог пројекта само једној Националној агенцији за програм Еразмус+.

1.3. Колико најмање партнера морамо да имамо на пројекту?

На пројектима у оквиру КА1 Мобилност младих и омладинских радника и КА2 Стратешка партнерства у области младих, морају да учествују минимум два партнера, од тога један из Републике Србије и један из друге програмске земље. На пројектима у оквиру КА3 Пројекти дијалога младих, постоје две опције: уколико је пројекат међународног карактера морају да учествују минимум два партнера, а уколико је пројекат националног карактера, партнери нису обавезни.

1.4. Да ли можемо да имамо само партнере из Србије на пројекту у области младих или су нам потребни партнери из других земаља?

На свим КА1 и КА2 пројектима у области младих и на једном делу пројеката КА3 је потребно имати најмање једног партнера из програмске земље, али је могуће поред њих имати и партнере из Србије.

1.5. Колико минимум поена мора да има наш пројекат како би ушао у разматрање?

Пројекат прво мора да прође процес формалне прихватљивости. Након тога, сваки предлог пројекта се оцењује на неколико основа. За КА1 и КА3 пројекте, узимају се у обзир следећи критеријуми:(1) релевантност пројекта (највише 30 поена), (2) квалитет дизајна пројекта и његове имплементације (највише 40 поена) и (3) утицај и дисеминација (највише 30 поена).

За КА2 пројекте Стратешка партнерства и Изградња капацитета у области младих, категорије су:  (1) релевантност пројекта (највише 30 поена), (2) квалитет пројектног тима и договора о сарадњи (највише 20 поена), (3) квалитет дизајна пројекта и његове имплементације (највише 20 поена),  и (4) утицај и дисеминација (највише 30 поена).

Да би пројекат био узет у разматрање, мора да буде оцењен са најмање 60 поена. Уз то, пројекат мора добити барем половину од максималног броја поена из сваке наведене категорије.

1.6. Да ли је могуће мењати податке у online апликационом формулару након подношења пројектне пријаве?

Да, могуће је мењати податке у истом апликационом формулару након подношења пројектне пријаве и поново поднети пројектну пријаву, све до званичног затварања рока. Уколико мењате податке након подношења пројектне пријаве, важно је имати на уму да апликациони формулар чува најновије податке преко старијих и уколико поново подносите пројектну пријаву, аутоматски је ажурира. Уколико буде поднесено више верзија једне пројектне пријаве (нпр. уколико се користи више апликационих формулара), евалуатори оцењују само пријаву која је најновија.

1.7. Да ли постоји техничко упутство за попуњавање online апликационог формулара?

На овом линку доступна су упутства Европске комисије за попуњавање пројектних формулара намењених различитим пројектима. Додатно препоручујемо видео упутства креиране од стране Фондације Темпус.

1.8. Да ли сви партнери на пројекту предатом у оквиру позива за 2020. годину морају да буду регистроване у УРФ порталу?

Да, сви партнери на пројекту морају бити регистровани. Ово важи за пројекте предате у оквиру позива за 2020. годину, као и за све остале пројекте у оквиру програма Еразмус+.

1.9. Да ли је потребно слати оригинале партнерских писама или су само скенирани примерци довољни?

Довољни су скенирани примерци, али је неопходно да сачувате оригинале уколико вам буду тражени на увид од стране Фондације Темпус.

1.10. Ко ће оцењивати пројекте у оквиру позива за 2020. годину?

Пројекте ће оцењивати спољни независни оцењивачи.

1.11. Да ли уместо Калкулатора удаљености (Distance Calculator) програма Еразмус+ можемо да користимо неки други начин прорачуна удаљености у оквиру активности мобилности?

У програму Еразмус+ допринос путним трошковима је могућ само до висине предвиђене Калкулатором удаљености; према томе, ово је једини алат који је дозвољено користити за прорачун доприноса путних трошкова од стране програма Еразмус+.

1.12. Да ли се Изјава о истинитости попуњава руком или у Ворду?

Изјаву о истинитости података (Declaration of Honour) је потребно преузети и пријавног формулара, одштампати, попунити, па затим скенирати и приложити уз пројектну пријаву. Изјаву о истинитости података је могуће потписати електронским потписом сертификованим од стране надлежног тела, према закону о Електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању.

1.13. Колико може да траје пројекат одобрен кроз позив за 2020. годину?

КА1 пројекти мобилности младих и омладинских радника као и КА3 Пројекти дијалога младих могу да трају између 3 и 24 месеца, док пројекти КА2 Стратешка партнерства у области младих могу да трају између 6 и 36 месеци.

1.14. Да ли омладинска организација мора да буде регистрована најмање годину дана како би поднела пројекат у оквиру позива за 2020. годину?

Не, ово није услов за подношење пројеката у оквиру позива за 2020. годину осим у случају подношења пројекта за КА2 Изградњу капацитета у области младих. У том случају услов је да омладинска организација буде регистрована најмање годину дана до рока за подношење пројекта.

1.15. Како могу пронаћи партнере из иностранства за пројекат?

Партнере за пројекте, како из иностранства тако и из Србије, можете пронаћи путем платформе за проналажење партнера САЛТО Ресурсних центара – ОТЛАС, којој можете приступити пратећи следећи линк.

Потенцијалне партнере за волонтерске пројекте можете претраживати путем базе акредитованих организација, овде.

1.16. Да ли је обавезно да правни заступник унесе број личне карте у Изјаву о истинитости података?

Поље National ID у документу Изјава о истинитости података није обавезно попунити.

1.17. У којој буџетској категорији се уписују додатни трошкови који проистичу из учешћа корисника колица, као и других младих са смањеним могућностима у нашем пројекту?

Трошкови који проистичу из специфичних потреба учесника у пројекту уписују се у буџетску категорију Special Needs Support, укључујући и потенцијалне додатне трошкове превоза и смештаја уколико они нису претходно наведени у категоријама Travel Costs и Organisational Support. Сви трошкови који су намењени омогућавању учешћа младима са смањеним могућностима, изузев путних трошкова и трошкова смештаја, наводе се у буџетској категорији Exceptional Costs.

1.18. Уколико пројекат укључује учеснике који су корисници колица, да ли је могуће тражити додатна средства за обезбеђивање одговарајућег смештаја, транспорта, радних просторија и осталих повезаних трошкова?

Учешће младих и омладинских радника са смањеним могућностима се охрабрује! У случају да на активности у оквиру Вашег пројекта предвиђате учеснике који су корисници колица, препоручујемо да проверите висину трошкова, и да обавезно у буџету у оквиру пројектног формулара, у делу Special Needs Support упишeте потребна додатна средства и што боље их опишете. Додатни трошкови за одговарајући смештај за кориснике колица су оправдани јер већина хотела у Србији има ограничен број адекватних соба, а ти хотели су често скупљи. Можете се суочити са сличним изазовима и при тражењу радних просторија, организовању транспорта и сл.

Што се тиче пролазности пројекта, ови додатни трошкови неће утицати на вероватноћу да Ваш пројектни предлог буде одобрен. Тим евалутора процењује пре свега квалитет пројекта према критеријумима који су описани у Програмском водичу.

1.19. Колико се обично средстава уплаћује унапред, а колико по завршетку пројекта?

У случају КА1 пројеката у области младих, корисник добија прво предфинансирање 30 дана након обострано потписаног уговора о финансирању у висини од 80% од одобреног буџета пројекта, док преосталих 20% средстава се додељује у року од 60 дана од датума подношења завршног извештаја. У пројектима КА2 Стратешка партнерства у области младих, износ првог предфинансирања је најчешће 40%.

1.20. Колико рокова за предају пројеката постоји у оквиру позива за 2020. годину?

Пројекти у оквиру све три кључне акције могу се поднети у три рока у 2020. Више информација о роковима можете пронаћи на следећем линку.

1.21. Колики је укупни фонд за подршку пројектима КА1 Мобилност младих и омладинских радника, КА2 Стратешка партнерства у области младих и КА3 Пројектима дијалога младих у оквиру позива за 2020. годину?

Укупна наменска бесповратна средства у оквиру позива за 2020. годину за подршку пројектима у Србији у области младих су 436.634 евра. Од тога, за КА1 Мобилност младих и омладинских радника је издвојено 266.343 евра, за пројекте КА2 Стратешка партнерства у области младих – 152.454 евра, а за КА3 Пројекте дијалога младих 17.837 евра.

1.22. Где могу да нађем документацију позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2020. годину?

Документација Општег позива доступна је на нашем сајту, на следећем линку.

1.23. Која су оквирна средства предвиђена за област младих у Србији за 2020.?

Информације о расположивим средствима и специфичностима трећег рока за подношење Еразмус+ пројектних пријава у области младих можете пронаћи на линку овде.

1.24. Да ли неформалне групе младих могу да поднесу пројекат у оквиру позива за 2020. годину?

У оквиру Еразмус+ програма омогућено је учешће неформалним групама младих у својству подносилаца пројекта, као и у својству партнера на пројекту.

1.25. Да ли форма аутоматски обрачунава буџет на основу унетог броја учесника?

За разлику од претходних година, online форма аутоматски не обрачунава буџет у односу на број учесника по земљама већ је број учесника потребно убацити на више места у апликационом формулару. За сваку групу учесника појединачно, потребно је најпре унети опште информације о групи (укупан број учесника, земља порекла и земља и град одредишта, трајање активности и дани потребни за пут). Након тога, потребно је у формулар унети информацију о томе за колико од наведених учесника се траже средства намењена путним и организационим трошковима. Број који овде наводите треба да буде једнак укупном броју учесника у групи, осим у ситуацијама када се активност одржава у месту из кога су учесници, или уколико некима од учесника није потребан смештај, и сл. Овај број не може бити већи од укупног броја учесника.

 

2. ПИТАЊА О КА1 МОБИЛНОСТИ МЛАДИХ И ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА

2.1. Да ли основна школа може да поднесе предлог пројекта за омладинску размену?

Школе из Србије могу да поднесу КА1 пројекат омладинске размене у оквиру позива за 2020. годину.

2.2. Шта је све потребно приложити од додатне документације уз пријаву КА1 пројеката омладинских размена и мобилности омладинских радника?

У online форми, потребно је приложити табелу планираних активности (Timetable of Activities), као и потписану Изјаву о истинитости података (Declaration of Honour). Одговарајуће форме ових докумената су доступне у самом online формулару, у делу Annexes. Уз то, уз форму је могуће приложити и Mandate Letters, која су потписали и печатирали Ваши партнери на пројекту. Mandate Letters није обавезно приложити у тренутку подношења пројектне пријаве, али имајте на уму да ће Вам ови документи бити потребни уколико Ваш пројекат буде одобрен (бићете у обавези да их у кратком року доставите Фондацији Темпус).

2.3. Да ли омладински лидери који воде омладинске размене морају да буду акредитовани за то?

Омладинског лидера бира сама организација и не мора да буде сертификован. Омладински лидер мора да буде пунолетан, а може бити и старији од 30 година.

2.4. У којој буџетској категорији се уписују трошкови Припремне посете ради планирања активности (Advance Planning Visit – APV) у оквиру пројеката КА1 омладинске размене?

Трошкови смештаја и исхране учесника припремне посете се уписују у буџетској категорији Exceptional Costs, а путни трошкови доласка учесника се уписују у буџетској категорији Travel Costs.

2.5. Како се буџетирају трошкови ангажмана тренера или фацилитатора у активностима мобилности омладинских радника (тренинзи)

Не постоји посебна буџетска категорија за рад тренера и фацилитатора, већ се ови трошкови покривају из категорије Organisational costs.

2.6. Да ли персонални асистенти улазе у број учесника на пројекту?

На омладинским разменама, у оквиру Општег позива за 2020. годину, може да учествује највише 60 младих особа, не рачунајући омладинске лидере. У случају мобилности омладинских радника, Ваша активност може да укључи максимално 50 учесника, тренера и фацилитатора, по правилима Програмског водича. Персонални асистенти не улазе у тај број. Потребу за персоналним асистентима треба образложити у делу апликације Project Descripton када у оквиру поља Participants with fewer opportunities одаберете Yes  у делу – Please explain the particular measures (accompanying person, reinforced preparation etc.) you will put in place to cater for the specific needs of these participants and/or to support their participation and active involvment.

2.7. У онлине пријави (еФорм) за КА1 пројекте у делу за партнере стоји да се упише листа ЕУ пројеката на којима је партнер учествовао. Да ли се то односи на све ЕУ пројекте (не само на Е+) и колико ићи у назад? 

Да, то се односи на све пројекте који су подржани од стране неког ЕУ програма, а можете уназад ићи до три године.

 

3. ПИТАЊА О КА2 СТРАТЕШКИМ ПАРТНЕРСТВИМА У ОБЛАСТИ МЛАДИХ

3.1. Да ли пројекат у оквиру КА2 Стратешких партнерстава у области младих мора да укључи и активности које подржавају иновације и активности које подржавају размену добрих пракси?

Не. Ови пројекти се могу фокусирати или на иновације, или на размену добрих пракси (једно или друго).

3.2. Шта су то транснационалне омладинске иницијативе у оквиру КА2 Стратешких партнерстава која подржавају размену добрих пракси?

У питању је посебна врста активности у оквиру пројеката стратешких партнерстава које подржавају размену добрих пракси у области младих, чији је циљ подршка друштвеном ангажовању и предузетничком духу код младих. Ове иницијативе се могу бавити, између осталог: успостављањем друштвених предузећа, асоцијација, клубова, организација цивилног друштва, као и мрежа ових актера; развојем и применом курсева и тренинга који се баве предузетничким образовањем; информацијама, медијском писменошћу, активностима које стимулишу грађански активизам код младих; активности у корист локалних заједница; уметничким иницијативама; итд. Специфична одлика транснационалне омладинске иницијативе је да је покренута, припремљена и спроведена од стране младих.

3.3. Да ли, у пројектима КА2 Стратешких партнерстава у области младих и даље морамо да доказујемо додатну вредност у пројектима где смо ми партнери на пројекту које подносе организације из Програмских земаља?

Не, организације/институције из Србије од 01. јануара 2019. године не морају доказивати додатну вредност како би учествовале у овој врсти пројеката због стеченог статуса Програмске земље.

3.4. Да ли омладинска организација мора да буде регистрована најмање годину дана како би поднела пројекат у оквиру позива за 2020. годину?

Не, ово није услов за подношење пројеката у оквиру позива за 2020. годину осим у случају подношења пројекта за КА2 Изградњу капацитета у области младих. У том случају услов је да омладинска организација буде регистрована најмање годину дана до рока за подношење пројекта.

 

4. ПИТАЊА О КА2 ИЗГРАДЊИ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ МЛАДИХ – САРАДЊА ПРОГРАМСКИХ И ПАРТНЕРСКИХ ЗЕМАЉА

4.1. Која је разлика између пројеката Изградње капацитета у области младих и пројеката Стратешких партнерстава у области младих?

На пројектима Изградње капацитета и Стратешких партнерстава, Србија од 2020. године има статус програмске земље. Основна идеја Изградње капацитета је повећавање капацитета, док се Стратешка партнерстава баве разменом добрих пракси и иновацијама.

4.2. Да ли конзорцијум партнера на пројекту може да укључује само две организације: једну из програмске земље и једну из Србије?

Не. Конзорцијум мора обухватати најмање три организације из најмање три различите земље, од којих једна мора бити Србија као програмска земља, а једна партнерска.

4.3. Ми смо организација цивилног друштва из Србије, а партнери на пројекту су нам школе и општине из програмских и партнерских земаља. Да ли је ова врста сарадње могућа?

Да, конзорцијум партнера у оквиру КА2 Изградња капацитета у области младих може да укључи различите јавне или приватне организације и институције из програмских и партнерских земаља из региона 5 до 14, дефинисаних у Програмском водичу.

4.4. Да ли синдикат може да буде подносилац пројекта испред конзорцијума партнера?

Не. Подносилац пројеката може бити искључиво непрофитна организација, удружење, невладина организација, Национални омладински савет или јавно тело на локалном, регионалном или националном нивоу. Ипак, синдикат може учествовати у пројектима под окриљем КА2 Изградња капацитета у области младих, у својству партнера.

4.5. Где могу да нађем примере одобрених пројеката у КА2 изградња капацитета у области младих?

Примери одобрених пројеката се могу наћи на следећим линковима:

  • Резултати конкурса – листа одобрених пројеката по роковима за пријаву и досадашњег учешћа организација и институција из Србије у оквиру КА2 Изградња капцитета – Омладински прозор за Западни Балкан и резултата конкурса сарадње програмских и АЦПАЛА земаља (афричке, карипске и пацифичке, азијске и латиноамеричке земље);
  • Резултати конкурса – листа одобрених пројеката свих досадашњих позива за КА2 Изградњу капацитета. Препоручујемо прегледање резултата конкурса сарадња програмских и ACPALA земаља (афричке, карипске и пацифичке, азијске и латиноамеричке земље);
  • Erasmus+ Project Results – база одобрених пројеката у којој се могу наћи пројекти који припадају свим активним и завршеним програмима Европске комисије. У овој бази се може наћи и више информација о осталим пројектима чији су подносиоци били актери из Србије. Док на сајту Фондације Темпус на линку овде можете пронаћи детаљне информације и ТЦА активностима на којима постоји загарантован број учесника из Србије.

4.6. Како пронаћи партнере из програмских земаља за наш пројекат на тему екологије?

Партнери се могу тражити путем различитих онлајн база и портала, више информација је доступно овде. Такође, организације се могу умрежавати и на међународним догађајима у којима могу да учествују актери из Србије, чија се листа налази у Европском календару тренинга. На сајту Фондације Темпус на линку овде можете пронаћи детаљне информације и ТЦА активностима на којима постоји загарантован број учесника из Србије.

4.7. Које активности је могуће организовати у оквиру пројекта КА2 Изградња капацитета у области младих?

У оквиру ових пројеката, могуће је организовати активности изградње капацитета и активности мобилности. Пројекти које подносе организације из програмских земаља имају за циљ повећање капацитета организација имплементацијом активности за изградњу капацитета, а опционо могу да укључују и активности мобилности (омладинске размене, мобилност омладинских радника и волонтерске активности).

4.8. Да ли је у активности Изградње капацитета могуће укључити учеснике из земаља које не учествују на пројекту?

Не, сви учесници морају да буду из земаља које учествују на пројекту.

4.9. Један од партнера на пројекту из програмске земље је због више силе морао да иступи из партнерства. Кога треба да обавестимо о томе?

У овом случају треба се одмах обратити институцији са којом је склопљен уговор како би се ушло у процес промене партнера. У случају KA2 Изградња капацитета у области младих то је Извршна агенција у Бриселу – EACEA са којом сте потписали уговор.

4.10. Шта све обухвата ставка путни трошкови?

Путни трошкови могу обухватати путне трошкове састанака између партнера на пројекту, који су у вези са имплементацијом и координацијом пројекта, као и конференције или омладинског догађаја великих размера. Такође, у оквиру буџета активности мобилности путни трошкови представљају допринос трошковима транспорта учесника (укључујући и особе у пратњи) од њиховог места боравка до места одржавања активности и назад. Поред тога, могу бити покривени и трошкови за добијање визе и трошкови повезани са добијањем визе или боравишне дозволе, али се ови трошкови морају навести у буџетској категорији Exceptional Costs.

4.11. Да ли организације из Србије могу да подносе пријаве у оквиру КА2 пројеката Изградње капацитета у области младих Омладински прозор за западни Балкан

Не. Преласком Републике Србије из статуса партнерске земље у програмску земљу мења се статус и у оквиру пројеката КА2 Изградња капацитета, те је у оквиру Омладинског прозора за Западни Балкан организацијама из Србије омогућено само да буду у улози партнера на пројекту.

4.12. Да ли организације из Србије могу да подносе пријаве у оквиру КА2 пројеката Изградње капацитета – сарадња између Програмских земаља и Партнерских земаља из региона 5 до 14?

Да. Преласком Републике Србије из статуса партнерске земље у програмску земљу отвара се могућност подношења пројеката КА2 Изградње капацитета – сарадња између Програмских земаља и Партнерских земаља из региона 5 до 14 дефинисаних програмским водичем. Пројектне пријаве се подносе Извршној агенцији ЕАЦЕА у Бриселу.

 

5. ПИТАЊА О КА3 ПРОЈЕКТИМА ДИЈАЛОГА МЛАДИХ

5.1. Да ли организације из Србије могу да поднесу пројектне пријаве за КА3 пројекте дијалога младих?

Да. Преласком Републике Србије из статуса партнерске земље у статус програмске земље у оквиру Еразмус+ програма остварен је предуслов за спровођење ове врсте пројеката.

5.2. Да ли организације из Србије морају да доказују додатну вредност приликом учешћа у КА3 Пројектима дијалога младих?

Не. Преласком Републике Србије из статуса партнерске земље у статус програмске земље у оквиру Еразмус+ програма, организације из Србије не морају да доказују додатну вредност за ову врсту пројеката, што олакшава потенцијалну сарадњу са другим програмским земљама у оквиру КА3 Пројеката дијалога младих.

 

6. ПИТАЊА О ЕВРОПСКОЈ ИНИЦИЈАТИВИ ЗА СОЛИДАРНОСТ (EUROPEAN SOLIDARITY CORPS)

6.1. Да ли за учешће у волонтерским активностима организација треба да има валидну акредитацију и ако да, које врсте?

Да, све организације партнери на волонтерској активности (бивши ЕВС) морају бити акредитоване. Напомињемо да је акредитација потребна као предуслов само за подношење волонтерских пројеката у оквиру Европске иницијативе за солидарност (European Solidarity Corps) где организације/институције из Србије у овом моменту нису у могућности да подносе пројектне пријаве, али могу да буду партнери.

6.2. Колико пута млада особа може да учествује у волонтерској активности?

Младе особе могу учествовати прво у једној краткорочној волонтерској активности, која траје између 2 недеље и 2 месеца, након чега имају право учешћа у још једној дугорочној волонтерској активности, у трајању од 2 месеца до 12 месеци. Уколико волонтер жели одмах на дугорочну волонтерску активност, он не може након тога ићи на краткорочну волонтерску активност.

6.3. Ко спроводи акредитацију тј. лиценцирање за Ознаку квалитета (Quality Label) у Србији?

Процес акредитације спроводи САЛТО Ресурсни центар за Југоисточну Европу у сарадњи са спољним тимом акредитора.

6.4. Да ли можемо да повећамо број волонтера које примамо након што смо добили акредитацију/Ознаку квалитета?

Могуће је. За сваки захтев за повећање броја волонтера за који је организација или институција акредитована можете се обратити САЛТО Ресурсном центру за Југоисточну Европу.

6.5. Који трошкови су покривени волонтерима који путују ван Србије у оквиру Европске иницијативе за солидарност?

Волонтерима се покривају сви или већи део путних трошкова, као и трошкови смештаја, исхране, здравственог осигурања, курса језика и скромног џепарца.

6.6. Ми желимо да кренемо са примањем међународних волонтера, шта треба да уради моја организација да би отпочела тај процес?

Организација или институција из Србије која жели да шаље младе из Србије, угости волонтера/ку и да учествује на волонтерским активностима (бивши ЕВС пројекти) кроз програм Еразмус+ и програм Европске иницијативе за солидарност (European Solidarity Corps) мора бити акредитована за то. Основна идеја јесте да се на овај начин обезбеди да сви волонтерски пројекти буду подједнако квалитетни, као и да организације које шаљу и примају волонтере поштују стандарде квалитета. Више информација о процесу акредитације доступно је на овом линку.

Последње модификовано: July 6, 2020Публикације: