Питања и одговори КА3

Питања и одговори за кориснике из Србије којима су одобрени пројекти у оквиру Кључне активности 3 у области младих:

  1. Програмска питања
  2. Техничка питања
  3. Правна питања
  4. Финансијска питања 

 

1. Програмска питања:

1.1. На који начин Фондација Темпус може да прати спровођење пројекта?

1.2. Да ли је потребно да пријављујемо боравак учесника полицији у Србији током активности мобилности?

1.3. Да ли постоји могућност слања нацрта завршног извештаја на увид Фондацији Темпус, пре достављања у МТ+, у циљу саветовања о евентуалним изменама и допунама?

1.4. Да ли учесници који нису предвиђени одобреним пројектним предлогом могу да добију Youthpass сертификат?

1.5. Да ли је могуће да ми уговоримо превоз за учеснике из партнерске организације у сврху њиховог транспорта до места активности, или је обавезно да то ураде они сами?

1.6. Наш пројекат укључује кориснике електромоторних колица, а питање партнера је да ли могу користити комби превоз за целу групу.

1.7. Имамо проблем у комуникацији и сарадњи са партнерском организацијом на пројекту и размишљамо о промени партнера.

 

2. Техничка питања:

2.1. Које ИТ алате треба да користимо за подношење извештаја Фондацији Темпус?

2.2. Да ли наш пројекат мора да има интернет презентацију?

2.3. Да ли у Mobility tool+ постоји ограничење по питању величине закачених фајлова?

2.4. У Mobility tool+, шта је потребно унети у поље Participant ID?

2.5. На који начин мобилности у Mobility Tool+ прелазе из статуса Draft у статус Completed?

2.6. Да ли је неопходно да завршни извештај буде написан на енглеском језику?

2.7. Да ли је поред навода у наративном извештају, потребно да и у Mobility Tool+ наведемо податке као што су промена team leader, замена учесника из једне земље учесником из друге земље, као и то да смо имали једног учесника мање?

2.8. Да ли је потребно да финални извештај, осим у Mobility Tool+, доставимо у још некој форми?

2.9. Да ли постоје упутства за писање завршног извештаја у Mobility Tool+? Kоје све прилоге и где треба да додамо?

2.10. На који начин уносимо податке у Youthpass сертификат?

2.11. Постоји ли крајњи рок за попуњавање и издавање Youthpass сертификата?

2.12. Да ли се Youthpass сертификат потписује електронски, или након што се одштампа?

2.13. Да ли постоји одређени шаблон формулара за евиденцију учесника пројектних активности?

2.14. Да ли постоји неко посебно упутство за Mobility Tool+ новијег датума? Једно које смо скинули са интернета је из 2015. године и потпуно је неупотребљиво за садашњи МТ+.

2.15. Да ли постоји одређени хештаг програма или Фондације Темпус који је потребно да користимо приликом промоције нашег пројекта на друштвеним мрежама?

2.16. Да ли је неопходно да ручно или електронски потписујемо и печатирамо обавештења о променама које качимо на наш кориснички простор?

 

3. Правна питања:

3.1. Шта је обавештење о мањим изменама, шта захтев за мање измене а шта обавештење?

3.2. Да ли треба да користимо лого Фондације Темпус на промотивном материјалу, и заставу Европске уније?

3.3. Kоји је рок за подношење завршног извештаја и које су последице евентуалног кашњења?

3.4. На који начин обавештавамо Фондацију Темпус у случају промене правног заступника организације?

3.5. Када можемо очекивати одговор у вези са завршним извештајем који смо поднели?

3.6. Да ли је могуће продужити трајање уговора за одређени временски период како би се реализовале пројектне активности које из одређених разлога касне и морале су бити одложене?

 

4. Финансијска питања:

4.1. Да ли, поред наменског девизног рачуна, морамо да отворимо и наменски динарски рачун?

4.2. Да ли и како можемо да прераспоређујемо средства унутар исте активности? Да ли је о томе потребно обавестити Фондацију Темпус?

4.3. Да ли су пројектни трошкови ослобођени од ПДВ-а?

4.4. Ко плаћа здравствено осигурање учесницима мобилности током трајања активности мобилности?

4.5. Уколико једна национална група жели да дође заједничким организованим превозом, да ли је за правдање путних трошкова прихватљива групна карта?

4.6. Када учесници долазе појединачно, да ли морају да потписују неку изјаву да су примили новац за рефундацију?

4.7. Која документа је потребно приложити као доказ да је активност одржана?

4.8. Како приказујемо трошкове пута уколико су учесници дошли аутомобилима?

4.9. Да ли Фондација Темпус може да тражи додатну финансијску документацију (рачуне, изводе, фактуре…) за правдање јединичних трошкова (unit costs)?

4.10. Да ли преостала средстава од организационе подршке можемо да искористимо за хонорар организатора? Уколико можемо, на који начин и којом врстом уговора би било најбоље да их платимо?

4.11. На који начин вршимо расподелу буџета пројекта намењеног путним трошковима између партнера на пројекту?

4.12. Да ли након продаје девиза са наменског девизног рачуна, новац можемо пребацити на наш редовни текући рачун?

4.13. На који начин се правдају трошкови путовања учесника и како се доказује присуство током активности мобилности?

4.14. На који начин учесници могу путовати на локацију одржавања активности и на који начин се правдају трошкови путовања?

4.15. Добили смо обавештење од банке да нам се рачун који је коришћен као пројектни гаси. С обзиром да треба да нам буде уплаћена друга рата средстава (након одобравања извештаја) за реализован пројекат, да ли можемо да доставимо други рачун? Да ли је потребно урадити анеx уговора?

4.16. Шта је све потребно доставити од извора верификације којима правдамо буџет и доказујемо да се активност десила? Да ли су неопходне профактуре и фактуре?

4.17. Када можемо очекивати уплату предфинансирања за наш пројекат?

4.18. Да ли можемо да ангажујемо консултантску кућу ради фактурисања трошкова у категорији “Real costs”?

4.19. Наш пројекат има више предфинансирања (20%-30%-30%-20%). Након трећег месеца пројекта и потрошеног првог предфинансирања, припремили смо и послали извештај о напретку и пропратну документацију. Када можемо очекивати уплату другог предфинасирања?

4.20. Приликом рефундације путних трошкова учесника на активности и конверзије валуте уз употребу Инфор-еуро курса, који тачно курс користимо?

 

1. ПРОГРАМСКА ПИТАЊА:

1.1. На који начин Фондација Темпус може да прати спровођење пројекта?

Група за младе Фондације Темпус редовно прати промене које корисници уносе у Mobility tool+ и на Кориснички простор. Поред тога, Фондација Темпус организује мониторинг посете пројектима одобреним у оквиру Националног позива за подношење пројектних пријава. Сврха ових посета је пружање подршке корисницима у циљу што квалитетнијег спровођења пројекта и праћење да ли се активности реализују онако како су планиране одобреним пројектом.

1.2. Да ли је потребно да пријављујемо боравак учесника полицији у Србији током активности мобилности?
Уколико су учесници мобилности смештени у регистрованом хостелу/хотелу, они аутоматски врше пријаву боравка. Уколико учесници нису смештени у угоститељском објекту, требало би да извршите пријаву боравка. Такође, уколико програмом планирате догађаје на отвореном простору, потребно је да пријавите скуп у складу са Законом о јавном окупљању. Скуп се пријављује Министарству унутрашњих послова – организационој јединици надлежној по месту одржавања скупа.

1.3. Да ли постоји могућност слања нацрта завршног извештаја на увид Фондацији Темпус, пре достављања у Mobility Tool+, у циљу саветовања о евентуалним изменама и допунама?

С обзиром да завршни извештај проверава Фондација Темпус, нисмо у могућности да дајемо коментаре на нацрт вашег завршног извештаја. Фондација Темпус је на располагању корисницима у циљу отклањања дилема и недоумица у вези попуњавања завршног извештаја.

1.4. Да ли учесници који нису предвиђени одобреним пројектним предлогом могу да добију Youthpass сертификат у КА3 пројекту?

Уколико су учесници прошли кроз процес учења и имају користи од искуства током припреме и спровођења активности, могуће је издати им Youthpass сертификате.

1.5. Да ли је могуће да ми уговоримо превоз за учеснике активности или мобилности у сврху њиховог транспорта до места активности, или је обавезно да то ураде они сами?

Договор око превоза учесника је између самих организација (координатора и партнера) и учесника. Важно је да у зависности од врсте транспорта чувате и доказе који би потврдили да су учесници допутовали/отпутовали (рачун за гориво, bording pass, карта превоза, рачун за услуге превоза и тако даље.).

1.6. Наш пројекат укључује кориснике електромоторних колица, а питање партнера је да ли могу користити комби превоз за целу групу.

На Вама је да, у договору са пројектним партнерима, организујете превоз за учеснике. Трошкови изнајмљивања специјализованих комби возила су самим тим прихватљива јер могу да понуде добре услове превоза младим корисницима електромоторних колица. За правдање трошкова пута су у том случају потребни рачуни превозника и сви остали рачуни (уколико их има) који потврђују трошкове пута.

1.7. Имамо проблем у комуникацији и сарадњи са партнерском организацијом на пројекту и размишљамо о промени партнера.

Препорука је да будете у што редовнијем контакту са пројектним партнерима и да их подсетите на њихове обавезе, као и да у договору са њима одлучите да ли и на који начин ћете наставити сарадњу. Уколико партнерска организација иступа из пројекта, потребно је да о томе одмах обавестите Групу за младе Фондације Темпус а да Вас партнерска организација о томе писмено обавести. Напомињемо да ова врста промене спада у категорију ”Већих измена које захтевају анекс Уговора”, што изискује слање Захтева Фондацији Темпус најкасније 30 дана пре настале измене.

 

2. ТЕХНИЧКА ПИТАЊА:

2.1. Које ИТ алате треба да користимо за подношење извештаја Фондацији Темпус?

Уколико Ваш Уговор о додели наменских бесповратних средстава предвиђа исплату средстава у два предфинансирања, потребно је да поднесете искључиво завршни извештај након спроведених активности, путем алата Mobility Tool+. Уколико Ваш уговор предвиђа више предфинансирања, потребно је да поднесете и извештај о напретку, односно средњорочни извештај, на Корисничком простору

Поред ова два алата, важно је коришћење Erasmus+ Projects Results Platform како би и други могли да се упознају са резултатима Вашег пројекта.

2.2. Да ли наш пројекат мора да има интернет презентацију?

Интернет презентација или други начини онлајн презентовања пројекта нису обавезни, али они могу послужити као врло корисни алати у ширењу информација о пројектним резултатима.

2.3. Да ли у Mobility tool+ постоји ограничење по питању величине закачених фајлова? 

Ограничење за укупну величину фајлова је 10 MB. Трудите се да величина Ваших фајлова не прелази 10 MB, али уколико имате додатну документацију коју желите да приложите свом завршном извештају, можете ту додатну документацију поставити у кориснички простор.

2.4. У Mobility tool+, шта је потребно унети у поље Participant ID?

У ово поље потребно је унети ЈМБГ учесника. Уколико су у питању страни учесници у ово поље је довољно унети број њиховог путног документа.

2.5. На који начин мобилности у Mobility Tool+ прелазе из статуса Draft у статус Completed?
Мобилности аутоматски прелазе из статуса draft у completed када се попуне сва обавезна поља. Уколико је након попуњавања статус мобилности и даље draft, потребно је да проверите да ли недостаје неки од елемената, као нпр. број активности.

2.6. Да ли је неопходно да завршни извештај буде написан на енглеском језику?
Извештај може да буде и на српском језику, без обзира на језик којим сте писали пројектну пријаву.

2.7. Да ли је поред навода у наративном извештају, потребно да и у Mobility tool+ наведемо податке као што су замена учесника, као и то да смо имали једног учесника мање?

Све настале промене је потребно да унесете у Mobility tool+. Није потребно да на било који начин назначите да је у питању промена, већ листа учесника у МТ+ треба да приказује реалну ситуацију, па је стога нпр. потребно обрисати учеснике који нису били присутни и додати оне који јесу, тј. оне који су потписали листу учесника.

2.8. Да ли је потребно да финални извештај, осим у Mobility Tool+, доставимо у још некој форми?

Финални извештај се попуњава употребом Mobility Tool+ у форми и на начин који су унапред дефинисани у Mobility Tool+ (потребно је пратити кораке). Детаљне информације о попуњавању финалног извештаја, као и о коришћењу МТ+ можете пронаћи на презентацијама са координативног састанка, које се налазе на линку овде.

2.9. Да ли постоје упутства за писање завршног извештаја у Mobility Tool+? Kоје све прилоге и где треба да додамо?

Приликом попуњавања финалног извештаја у Mobility Tool+ пожељно је да пружите што више релевантних информација (у већини поља је ограничење до 5.000 карактера), да избегнете копирање текста из Ваше пројектне пријаве и да извештају додате адекватне прилоге који су наведени у Уговору о додели наменских неповратних средстава (нпр. Declaration of Honour, Signed list of participants, Activity Timetable и др.). Квалитет Вашег извештаја ће се пре свега процењивати у односу на текст који сте унели у МТ+, па је због тога препоручљиво да текст садржи квалитативне и квантитативне индикаторе. Што се тиче додатне документације, идеално би било сваку тврдњу из извештаја поткрепити додатним материјалима, додати резултате евалуације, исечке из медија, фотографије, снимке итд. Подсећамо да је ограничење за прилоге у МТ+ 10 МБ, или максимално 10 фајлова, а да за додатну документацију (која уговором није наведена као обавезна) користите искључиво фолдер Завршни извештај на вашем корисничком простору, који нема ограничења која се односе на величину фајлова. Водите рачуна да документи буду потпуне и финалне верзије, с обзиром на то да се не могу брисати са Kорисничког простора. Пожељно је категорисати материјале у поменутом фолдеру ради лакшег сналажења и бржег анализирања завршног извештаја.

2.10. На који начин уносимо податке у Youthpass сертификат?
Детаљно упутство о попуњавању и генерисању Youthpass сертификата можете пронаћи на овом линку.

2.11. Постоји ли крајњи рок за попуњавање и издавање Youthpass сертификата?
Kрајњи рок за попуњавање и издавање Youthpass није повезан са датумом завршетка пројекта. За крајњи рок за попуњавање Youthpass предлажемо да се консултујете са партнерима и учесницима, како бисте на најбољи начин проценили колико времена вам је потребно. Препорука Фондације Темпус је да то буде што пре, да се са попуњавањем започне током активности и заврши што пре након активности.

2.12. Да ли се Youthpass сертификат потписује електронски, или након што се одштампа?
Салто ресурсни центар за тренинге и сарадњу ради на развоју електронског потписа за Youthpass, али тренутно још увек не постоји та могућност, тако да тренутна процедура предвиђа штампање и потписивање/печатирање.

2.13. Да ли постоји одређени шаблон формулара за евиденцију учесника пројектних активности?
У фолдеру вашег пројекта на корисничком простору можете пронаћи шаблон под називом „Изјава о учешћу – Statement of attendance“, који садржи све потребне информације које су дефинисане Вашим Уговором. Овај документ је кључан за правдања присуства учесника током локалних, националних и активности мобилности (поред других материјала наравно).

2.14. Да ли постоји неко посебно упутство за Mobility Tool+ новијег датума? Једно које смо скинули са интернета је из 2015. године и потпуно је неупотребљиво за садашњи МТ+.

Више информација о Mobility Tool+ можете пронаћи у видео упутству за попуњавање Mobility Tool+ на Youtube каналу Фондације Темпус. Уколико радите у новијој верзији овог алата, молимо да користите званично упутство Европске Комисије а да ово видео упутство користите као допунско средство информисања. За све друге информацији се можете обратити надлежној пројектној групи Фондације Темпус.

2.15. Да ли постоји одређени hashtag програма или Фондације Темпус који је потребно да користимо приликом промоције нашег пројекта на друштвеним мрежама?
Приликом промоције пројекта можете користити хештагове #ErasmusPlus, #erasmusplus, #fondacijatempus i #foundationtempus, а за пројекте у области млади можете додати и #youth, #mladi и слично.

2.16. Да ли је неопходно да ручно или електронски потписујемо и печатирамо обавештења о променама које качимо на наш кориснички простор?
Потписивање обавештења није потребно с обзиром на то да корисничком простору вашег пројекта приступ имају само Фондација Темпус и корисник, изузев у случају промене контакт особе на пројекту где је неопходно да лице овлашћено за заступање потпише допис о именовању нове контакт особе.

 

3. ПРАВНА ПИТАЊА:

3.1. Шта је обавештење о мањим изменама, шта захтев за мање измене а шта обавештење Фондацији Темпус?

Уколико је предлог пројекта који је организација из Србије поднела Фондацији Темпус прихваћен, и одобрена су јој наменска бесповратна средства за његову реализацију, може се догодити да се јаве различите потребе за изменама пројектне документације. Више информација о процедури можете пронаћи на овом линку.

3.2. Да ли треба да користимо лого Фондације Темпус на промотивном материјалу, и заставу Европске уније? 

Потребно је користити лого са изјавом да је пројекат суфинансиран од стране Европске уније. Лого Фондације Темпус није потребно користити.

3.3. Kоји је рок за подношење завршног извештаја и које су последице евентуалног кашњења?
Рок за подношење завршног извештаја дефинисан уговором је 60 календарских дана од дана завршетка пројекта. Уколико корисник не достави извештај у том року, биће му послато званично обавештење и затражено достављање извештаја у року од 15 дана. У случају да корисник ни у том року не достави извештај, Фондација Темпус има право да потражује повраћај целокупног износа неповратних наменских средстава.

3.4. На који начин обавештавамо Фондацију Темпус у случају промене правног заступника организације?

Довољно је доставити информацију путем Корисничког простора у складу са процедуром на овом линку.. Такође, потребно је на страници ваше организације на порталу за учеснике (УРФ) ажурирати овај податак и у одељку Documents окачити документ о промени правног заступника.

3.5. Када можемо очекивати одговор у вези са завршним извештајем који смо поднели?
У складу са уговором о додели наменских бесповратних средстава, за анализу завршног извештаја пројекта предвиђено је до 60 дана, рачунајући од датума подношења извештаја који је формално прихваћен. Напомињемо да се време анализе паузира док траје допуњавање документације коју Фондација Темпус евентуално може затражити од корисника у циљу комплетирања извештаја.

3.6. Да ли је могуће продужити трајање уговора за одређени временски период како би се реализовале пројектне активности које из одређених разлога касне и морале су бити одложене?

Време трајања пројекта је могуће продужити. Напомињемо да нису могуће измене уговора у последњем месецу трајања пројекта.

 

4. ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА:

4.1. Да ли, поред наменског девизног рачуна, морамо да отворимо и наменски динарски рачун?

Није неопходно. Ипак, ако постоји и најмања могућност да се део Ваших средстава блокира, бићете много сигурнији уколико средства са наменског девизног пребацујете на наменски динарски рачун. На вама је да одлучите када ћете мењати евре у динаре и у ком износу. Наша је препорука да не пребацујете целокупну суму одједном, како би се ублажио ризик потенцијалног слабљења динара у односу на евро.

4.2. Да ли и како можемо да прераспоређујемо средства унутар исте активности? Да ли је о томе потребно обавестити Фондацију Темпус?

Можете прераспоређивати средства из различитих буџетских категорија у оквиру исте активности, водећи рачуна да ниједан аспект квалитета пројекта не сме да буде угрожен овим прерасподелама, а према правилима дефинисаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава. О овоме није потребно обавештавати Фондацију Темпус, али је важно да приликом подношења извештаја о реализацији пројекта објасните шта сте радили.

4.3. Да ли су пројектни трошкови ослобођени од ПДВ-а?

Пројектни трошкови су подложни ослобађању од ПДВ-а, али их морате сами ослободити у централи Пореске управе у Београду. Више информација о пореском ослобођењу можете наћи овде.

4.4. Ко плаћа здравствено осигурање учесницима током трајања активности мобилности?

Трошкови путног здравственог осигурања током активности пројеката дијалога младих покривају се из организационих трошкова пројекта.  Координатор пројекта је одговоран да младима обезбеди адекватно осигурање.

4.5. Уколико једна национална група жели да дође заједничким организованим превозом, да ли је за правдање путних трошкова прихватљива групна карта? 

На кориснику је да, у договору са партнерима, организује превоз за учеснике, а групна карта за превоз до и од локације активности представља једну од могућности уз наведени опис услуге (нпр. превоз учесника у оквиру пројекта АА, на релацији ББ, датума ВВ)

4.6. Када учесници долазе појединачно, да ли морају да потписују неку изјаву да су примили новац за рефундацију?

Да неопходно је да учесници потпишу признаницу или изјаву због евиденције, законске обавезе и касније доказа о присуству на активности. Такође је на организаторима да одлуче да ли ће рефундација бити извршена на самом догађају или накнадно (нпр. након активности, када учесници доставе све рачуне, бординг пасове и карте поштом).

4.7. Која документа је потребно приложити као доказ да је активност одржана?

У циљу доказивања квалитета одржаних активности, подржавамо достављање што већег броја доказа које сте већ навели. Све рачуне свакако треба чувати и због потенцијалних накнадних провера од стране Групе за финансије Фондације Темпус или ревизора Европске Комисије.

4.8. Како приказујемо трошкове пута уколико су учесници дошли аутомобилима?
Потребно је да сачувате рачуне за гориво, путарине, вињете и остале рачуне који потврђују трошкове пута.

4.9. Да ли Фондација Темпус може да тражи додатну финансијску документацију (рачуне, изводе, фактуре…) за правдање јединичних трошкова (unit costs)? 
Да. Према уговору који склапају Корисник и Фондација, ”Корисник мора обезбедити све информације, укључујући информације у електронском облику, које захтевају НА или Комисија, односно било који други орган који Комисија овласти.” .

4.10. Да ли преостала средстава од организационе подршке можемо да искористимо за хонорар организатора? Уколико можемо, на који начин и којом врстом уговора би било најбоље да их платимо?

На организацији је да дефинише на који начин ће плаћати сараднике. Више информација о одговарајућем типу уговора (нпр. уговор о делу, уговор о ауторском делу) можете потражити од особе задужене за послове рачуноводства ваше организације. У сваком случају, треба поштовати важеће прописе Републике Србије.

4.11. На који начин вршимо расподелу буџета пројекта намењеног путним трошковима између партнера на пројекту?

На организацији је да у комуникацији са партнером направи договор око регулисања путних трошкова. Препорука Фондације Темпус је да чувате све фактуре али и електронске карте и бординг карте као и остала документа као доказе о доласку и одласку учесника, које ће вам можда бити потребни и за завршни извештај у Mobility Tool+ платформи.

4.12. Да ли након продаје девиза са наменског девизног рачуна, новац можемо пребацити на наш редовни текући рачун?

На организацији је да располаже средствима са наменског девизног рачуна и та средства након конверзије можете пребацити на текући динарски рачун.

4.13. На који начин се правдају трошкови путовања учесника и како се доказује присуство током активности/мобилности?

Путовање је потребно доказати картама, бординг карте и сл. Неопходно је приложити два извора верификације, дакле, уз карте треба приложити списак учесника, потврду о смештају са списком учесника („руминг“ листа са именима учесника, датумима доласка и одласка из смештаја). По правилима Еразмус+ програма, потребно је и кроз финансијску документацију доказати да је учесник био на догађају.

4.14. На који начин учесници могу путовати на локацију одржавања активности и на који начин се правдају трошкови путовања?

Одлуке о начину превоза које учесници користе за долазак и повратак са активности су на пројектним партнерима и могу да укључе авион, аутобус, воз, аутомобил и друго. У сваком случају је потребно сачувати одговарајуће доказе о оствареном путовању, нпр. у случају путовања аутомобилом рачуне за гориво, путарине итд.

4.15. Добили смо обавештење од банке да нам се рачун који је коришћен као пројектни гаси. С обзиром да треба да нам буде уплаћена друга рата средстава (након одобравања извештаја) за реализован пројекат, да ли можемо да доставимо други рачун? Да ли је потребно урадити анекс уговора?

С обзиром на то да је информација о банковном рачуну део Уговора који сте потписали са Фондацијом Темпус, потребно је да иницирате Захтев за анекс Уговора у Корисничком простору.

4.16. Шта је све потребно доставити од извора верификације којима правдамо буџет и доказујемо да се активност десила? Да ли су неопходне профактуре и фактуре?
У погледу доказивања квалитета одржаних активности, подржавамо достављање што већег броја доказа, као што су: листа учесника са потписима, путне карте, фото и видео материјал, промо материјал, агенде евалуационе листове, уговоре, упитнике о мобилности/aктивности након активности итд. Све рачуне би свакако требало чувати (укључујући фактуре, изводе и слично) због потреба рачуноводства али и због потенцијалних формалних провера од стране Фондације Темпус или ревизора Европске Kомисије.

4.17. Када можемо очекивати уплату предфинансирања за наш пројекат?
Износ првог предфинансирања биће исплаћен у року од 30 дана од датума обостраног потписивања уговора, у складу са роком који је наведен у уговору који сте потписали са Фондацијом Темпус и који се налази на Корисничком простору Вашег пројекта.

4.18. Да ли можемо да ангажујемо консултантску кућу ради фактурисања трошкова у категорији “Real costs”?

Фактурисање трошкова, предефинисаних уговором тј. Анексом II уговора, као стварни трошкови („Real costs“) по појединачним услугама/роби, преко консултантске куће нису у духу програма нити у складу са Уговором о додели наменских бесповратних средстава.

4.19. Наш пројекат има више предфинансирања (20%-30%-30%-20%). Након трећег месеца пројекта и потрошеног првог предфинансирања, припремили смо и послали извештај о напретку и пропратну документацију. Када можемо очекивати уплату другог предфинасирања јер нам активност креће ускоро?
Извештај о напретку је у процесу обраде који ће трајати по Уговору до 30 дана. Период ће потенцијално бити продужен уколико Вам Група за младе или Група за финансијске послове буду тражиле додатну документацију.

4.20. Приликом рефундације путних трошкова учесника на активности и конверзије валуте уз употребу Инфор-еуро курса, који тачно курс користимо?

Потребно је користити Инфор-еуро курс за месец када је извршена рефундација, која се може документовати изводом из банке (пренос средстава или подизање готовине). На пример, карта је купљена у марту за путовање у јуну а рефундирана је у јулу. За конверзију овог трошка у еврима користи се курс за месец јул. Одговарајући курс је потребно користити код стварних (real costs) трошкова, док за јединичне (unit costs) трошкове није значајан.