Питања и одговори – Стратешка партнерства у високом образовању

1. Ако једна партнерска организација на пројекту жели да свој део средстава пребаци другој партнерској организацији, која ће обавити њихов део активности, да ли је то могуће?
Уколико партнери желе да се одрекну дела средстава, у оквиру исте буџетске линије, потребно је да постоји писани доказ да се партнер чија средства се пребацују сложио са овом изменом. Све дозвољене прерасподеле буџетских средстава, дефинисане су у Уговору чланом И.3.3.

2. Шта се дешава уколико се током трајања пројекта партнер повуче?
Уколико се током трајања пројекта партнер повуче, корисник је дужан да попуни Захтев за измену Уговора. Уколико је партнер један од минимум 3 партнера из 3 партнерске земље, потребно је увести новог партнера из партнерске земље уместо њега. Избор новог партнера не би смео да угрози садржај и циљеве самог пројекта за који су добијена средства.

3. Шта се дешава уколико се током трајања пројекта дода нови партнер?
Уколико се током трајања пројекта дода нови партнер, корисник је дужан да попуни Захтев за измену Уговора. Важно је имати на уму да се буџет не може повећати и да је важно да се циљеви пројекта не мењају. Такође, потребно је да се потпише Мандате са новим партнером, као и сагласност (у слободној форми) осталих партнера о прихватању новог партнера.