Pitanja i odgovori – Strateška partnerstva u visokom obrazovanju

1. Ako jedna partnerska organizacija na projektu želi da svoj deo sredstava prebaci drugoj partnerskoj organizaciji, koja će obaviti njihov deo aktivnosti, da li je to moguće?
Ukoliko partneri žele da se odreknu dela sredstava, u okviru iste budžetske linije, potrebno je da postoji pisani dokaz da se partner čija sredstva se prebacuju složio sa ovom izmenom. Sve dozvoljene preraspodele budžetskih sredstava, definisane su u Ugovoru članom I.3.3.

2. Šta se dešava ukoliko se tokom trajanja projekta partner povuče?
Ukoliko se tokom trajanja projekta partner povuče, korisnik je dužan da popuni Zahtev za izmenu Ugovora. Ukoliko je partner jedan od minimum 3 partnera iz 3 partnerske zemlje, potrebno je uvesti novog partnera iz partnerske zemlje umesto njega. Izbor novog partnera ne bi smeo da ugrozi sadržaj i ciljeve samog projekta za koji su dobijena sredstva.

3. Šta se dešava ukoliko se tokom trajanja projekta doda novi partner?
Ukoliko se tokom trajanja projekta doda novi partner, korisnik je dužan da popuni Zahtev za izmenu Ugovora. Važno je imati na umu da se budžet ne može povećati i da je važno da se ciljevi projekta ne menjaju. Takođe, potrebno je da se potpiše Mandate sa novim partnerom, kao i saglasnost (u slobodnoj formi) ostalih partnera o prihvatanju novog partnera.