Почетак припремних мера за пуноправно учешће Републике Србије у Програму Еразмус+

Зашто је потребно пуноправно учешће Србије у Еразмус+ програму ЕУ

Република Србија тренутно парцијално учествује у Програму Еразмус+: програм Уније за образовање, обуку, омладину и спорт од 2014. до 2020. године (у даљем тексту: програм Еразмус+) али у наредном периоду би требало да оствари и пуноправно учешће, што значи да ће постепено појединци и институције из Србије моћи да учествују у свим деловима програма.

Пуноправно учешће у програму Еразмус+ је неопходно остварити не само ради испуњавања обавеза из Преговарачког поглавља 26, већ и ради отварања могућности за повлачење знатно већих средстава за подршку младима и развоју образовања у Републици Србији за које ће моћи да конкуришу образовне установе, организације цивилног друштва, институције, предузећа итд. Имајући у виду до сада остварене значајне резултате Србије како у омладинској, тако и у  компоненти образовање у оквиру Еразмус+ програма, пуноправно учешће у програму је логичан наредни корак јер ће омогућити апликантима из Србије приступ свим Кључним акцијама овог програма. Организације и институције из Србије су биле најуспешније на Балкану у омладинској компоненти Еразмус+ програма у 2015. док је у Програму „Млади у акцији 2007-2013“ који је претходио Еразмус+ програму Србија била једна од најуспешнијих корисника програма на Балкану са 317 одобрених међународних пројеката укупне вредности €5.623.089 (више информација у Публикацији „Млади у акцији у Србији“).

Током спровођења припремних мера, вршиће се тзв. пилотирање пројеката, што подразумева пробно спровођење конкурса за оне врсте пројеката у којима Србија до сада није могла да учествује. Очекује се да ће на јесен 2016. години, организације моћи да учествују на конкурсима за пројекте из  кључне акције 1 (КА1), које се односе на мобилност младих и омладинских радника, док би наредне године то били и КА2 пројекти сарадње институција, пре свега стратешка партнерства. Важно је да се и у току припремних мера оствари висок проценат квалитетних пријава за пројекте, јер ће тако Србија потврдити капацитет за повлачење средстава из фондова програма и остварити могућности за учешће у свим активностима које програм нуди Програмским земљама.

Из позитивних искустава стечених кроз учешће у претходној генерацији европских програма из области образовања и младих, може се очекивати да учешће Србије у новом програму додатно подржи спровођење Националне стратегија за младе 2015-2025 и Стратегије развоја образовања до 2020 у Србији.

 

Ко ће бити задужен за спровођење Еразмус+ програма у Србији

Влада Републике Србије је 3. марта, 2016. године донела Закључак о даљем учешћу Републике Србије у Програму Еразмус+ Европске уније. Фондација Темпус ће по том закључку вршити улогу тела одговорног за децентрализовано спровођење програма Еразмус+ у Србији.

Фондација Темпус ће имати задатак да спроводи активности које су до сада, за област младих, биле у домену Контакт тачке као што су обуке, семинари, инфо дани, промоција, активности подршке апликантима у складу са потребама апликаната из Србије. Поред те улоге, Фондација Темпус ће имати обавезу да успостави све процедуре за управљање децентрализованим фондовима. Под децентрализованим управљањем се пре свега подразумева расписивање конкурса за пројекте и управљање пројектним циклусом по правилима Европске комисије, што подразумева и уговарање и праћење пројеката у Србији.

У току 2016. обавиће се транзиција дужности са Групе „Хајде да…“ у улози Контакт тачке за Еразмус+ Млади у акцији на Фондацију Темпус, када је реч о делу Еразмус+ програма посвећеном младима.

 

Контакт тачка у 2016. години

Одлуком Европске комисије и САЛТО Ресурсног центра Група “Хајде да…” је у 2016. години 11 година заредом одабрана каоlogo-grupa-hajde-da Контакт тачка за Еразмус+ Млади у акцији у Србији. Поред стандардних активности инфо-центра на промоцији омладинске компоненте Еразмус+ програма, Контакт тачка ће у 2016. години спровести преношења ресурса и надлежности Националној агенцији како би она што пре наставила са активностима подршке апликантима и омогућила што пре пилотирање конкурса намењених младима и омладинским радницима у оквиру Кључне акције 1.

Након више стотина реализованих обука и различитих догађаја, више стотина подржаних  организација, КзМ и институцијама у процесу аплицирања и информисањ
а више десетина хиљада млади из Србије, то све не би било могуће без доприноса чланова тренерског тима „Еразмус+:Млади у акцији – Србија“, волонтера Групе „Хајде да…“, партнерских организација/КзМ и без  континуиране подршке Министарства омладине и спорта Републике Србије, САЛТО Ресурс центру за jугоисточну Европу и Еразмус+ програма.

EVS20-300pix

Током 2016. године  Контакт тачка ће имати посебан фокус на активности обележава 20 година Европског волонтерског Сервиса. Током последњих 20 година, близу 100.000 младих је учествовало у међународном волонтирању путем Европског волонтерског сервиса (ЕВС). У оквиру расположивог буџета ЕУ, планирано је да Еразмус+ програм подржи волонтирање и међународну мобилност још 100.000 ЕВС волонтера између 2014. и 2020. Године. Више информација о 20 година ЕВС-а на http://europa.eu/youth/evs20.

 

O Фондацији Темпус

Фондација ТеFondacija Tempus logoмпус је фондација коју су основали државни универзитети и која од 2002. године спроводи програме Европске уније из области образовања, док ће у новом улози, имати надлежност и над компонентом омладине и спорта и вршити улогу Националне агенције за Еразмус+ програм ЕУ. Више информација о фондацији Темпус можете пронаћи овде.