Početak pripremnih mera za punopravno učešće Republike Srbije u Programu Erazmus+

Zašto je potrebno punopravno učešće Srbije u Erazmus+ programu EU

Republika Srbija trenutno parcijalno učestvuje u Programu Erazmus+: program Unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport od 2014. do 2020. godine (u daljem tekstu: program Erazmus+) ali u narednom periodu bi trebalo da ostvari i punopravno učešće, što znači da će postepeno pojedinci i institucije iz Srbije moći da učestvuju u svim delovima programa.

Punopravno učešće u programu Erazmus+ je neophodno ostvariti ne samo radi ispunjavanja obaveza iz Pregovaračkog poglavlja 26, već i radi otvaranja mogućnosti za povlačenje znatno većih sredstava za podršku mladima i razvoju obrazovanja u Republici Srbiji za koje će moći da konkurišu obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva, institucije, preduzeća itd. Imajući u vidu do sada ostvarene značajne rezultate Srbije kako u omladinskoj, tako i u  komponenti obrazovanje u okviru Erazmus+ programa, punopravno učešće u programu je logičan naredni korak jer će omogućiti aplikantima iz Srbije pristup svim Ključnim akcijama ovog programa. Organizacije i institucije iz Srbije su bile najuspešnije na Balkanu u omladinskoj komponenti Erazmus+ programa u 2015. dok je u Programu „Mladi u akciji 2007-2013“ koji je prethodio Erazmus+ programu Srbija bila jedna od najuspešnijih korisnika programa na Balkanu sa 317 odobrenih međunarodnih projekata ukupne vrednosti €5.623.089 (više informacija u Publikaciji „Mladi u akciji u Srbiji“).

Tokom sprovođenja pripremnih mera, vršiće se tzv. pilotiranje projekata, što podrazumeva probno sprovođenje konkursa za one vrste projekata u kojima Srbija do sada nije mogla da učestvuje. Očekuje se da će na jesen 2016. godini, organizacije moći da učestvuju na konkursima za projekte iz  ključne akcije 1 (KA1), koje se odnose na mobilnost mladih i omladinskih radnika, dok bi naredne godine to bili i KA2 projekti saradnje institucija, pre svega strateška partnerstva. Važno je da se i u toku pripremnih mera ostvari visok procenat kvalitetnih prijava za projekte, jer će tako Srbija potvrditi kapacitet za povlačenje sredstava iz fondova programa i ostvariti mogućnosti za učešće u svim aktivnostima koje program nudi Programskim zemljama.

Iz pozitivnih iskustava stečenih kroz učešće u prethodnoj generaciji evropskih programa iz oblasti obrazovanja i mladih, može se očekivati da učešće Srbije u novom programu dodatno podrži sprovođenje Nacionalne strategija za mlade 2015-2025 i Strategije razvoja obrazovanja do 2020 u Srbiji.

 

Ko će biti zadužen za sprovođenje Erazmus+ programa u Srbiji

Vlada Republike Srbije je 3. marta, 2016. godine donela Zaključak o daljem učešću Republike Srbije u Programu Erazmus+ Evropske unije. Fondacija Tempus će po tom zaključku vršiti ulogu tela odgovornog za decentralizovano sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji.

Fondacija Tempus će imati zadatak da sprovodi aktivnosti koje su do sada, za oblast mladih, bile u domenu Kontakt tačke kao što su obuke, seminari, info dani, promocija, aktivnosti podrške aplikantima u skladu sa potrebama aplikanata iz Srbije. Pored te uloge, Fondacija Tempus će imati obavezu da uspostavi sve procedure za upravljanje decentralizovanim fondovima. Pod decentralizovanim upravljanjem se pre svega podrazumeva raspisivanje konkursa za projekte i upravljanje projektnim ciklusom po pravilima Evropske komisije, što podrazumeva i ugovaranje i praćenje projekata u Srbiji.

U toku 2016. obaviće se tranzicija dužnosti sa Grupe „Hajde da…“ u ulozi Kontakt tačke za Erazmus+ Mladi u akciji na Fondaciju Tempus, kada je reč o delu Erazmus+ programa posvećenom mladima.

 

Kontakt tačka u 2016. godini

Odlukom Evropske komisije i SALTO Resursnog centra Grupa “Hajde da…” je u 2016. godini 11 godina zaredom odabrana kaologo-grupa-hajde-da Kontakt tačka za Erazmus+ Mladi u akciji u Srbiji. Pored standardnih aktivnosti info-centra na promociji omladinske komponente Erazmus+ programa, Kontakt tačka će u 2016. godini sprovesti prenošenja resursa i nadležnosti Nacionalnoj agenciji kako bi ona što pre nastavila sa aktivnostima podrške aplikantima i omogućila što pre pilotiranje konkursa namenjenih mladima i omladinskim radnicima u okviru Ključne akcije 1.

Nakon više stotina realizovanih obuka i različitih događaja, više stotina podržanih  organizacija, KzM i institucijama u procesu apliciranja i informisanj
a više desetina hiljada mladi iz Srbije, to sve ne bi bilo moguće bez doprinosa članova trenerskog tima „Erazmus+:Mladi u akciji – Srbija“, volontera Grupe „Hajde da…“, partnerskih organizacija/KzM i bez  kontinuirane podrške Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, SALTO Resurs centru za jugoistočnu Evropu i Erazmus+ programa.

EVS20-300pix

Tokom 2016. godine  Kontakt tačka će imati poseban fokus na aktivnosti obeležava 20 godina Evropskog volonterskog Servisa. Tokom poslednjih 20 godina, blizu 100.000 mladih je učestvovalo u međunarodnom volontiranju putem Evropskog volonterskog servisa (EVS). U okviru raspoloživog budžeta EU, planirano je da Erazmus+ program podrži volontiranje i međunarodnu mobilnost još 100.000 EVS volontera između 2014. i 2020. Godine. Više informacija o 20 godina EVS-a na http://europa.eu/youth/evs20.

 

O Fondaciji Tempus

Fondacija TeFondacija Tempus logompus je fondacija koju su osnovali državni univerziteti i koja od 2002. godine sprovodi programe Evropske unije iz oblasti obrazovanja, dok će u novom ulozi, imati nadležnost i nad komponentom omladine i sporta i vršiti ulogu Nacionalne agencije za Erazmus+ program EU. Više informacija o fondaciji Tempus možete pronaći ovde.