Potvrda prijave

 

Poštovana/poštovani,

 

Prijavili ste se za Euroguidance seminar ,,Unapređenje kvaliteta aktivnosti karijernog vođenja u srednjim školama: efikasno planiranje rada školskog tima za karijerno vođenje i savetovanje (KViS)”.

Informacija o statusu vaše prijave biće Vam prosleđena na e-mail adresu.

 

Euroguidance centar

Fondacija Tempus