Потврда пријаве за појединачне консултације са тимовима у циљу унапређења планирања и спровођења активности КВиС

Хвала на пријави за појединачне консултације са тимовима у циљу унапређења планирања и спровођења активности каријерног вођења и саветовања. Euroguidance тим ће Вас ускоро контактирати ради договора о теми консулатација и уговарања састанка са Вама.