Potvrda prijave za pojedinačne konsultacije sa timovima u cilju unapređenja planiranja i sprovođenja aktivnosti KViS

Hvala na prijavi za pojedinačne konsultacije sa timovima u cilju unapređenja planiranja i sprovođenja aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja. Euroguidance tim će Vas uskoro kontaktirati radi dogovora o temi konsulatacija i ugovaranja sastanka sa Vama.