Пријава за вебинар „Каријерно вођење одраслих – кораци у планирању професионалног усавршавања одраслих“

Хвала на пријави за вебинар „Каријерно вођење одраслих – кораци у планирању професионалног усавршавања одраслих“.

Информације о статусу Ваше пријаве биће Вам прослеђене на имејл адресу наведену у пријави.