Позив за други ВЕТ пилот пројекат за Западни Балкан

Европска комисија је објавила позив за успостављање партнерстава са циљем унапређења система стручног образовања и обука (ВЕТ) и успостављања сарадње између образовних установа и тржишта рада у Албанији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и на Косову*.

Циљ овог позива је јачање капацитета организација у области ВЕТ-а путем мобилности која су усмерене ка развијању вештина и компетенција ВЕТ наставника, ученика и руководилаца.

Главни резултати ових партнерстава би били:

  • Размена програма између четири наведена партнера и европских ВЕТ организација;
  • Унапређивање компетенција међу ВЕТ наставницима и ученицима;
  • Побољшање квалитета стручног образовања и обука.

Ко може да учествује?

Организације које могу да учествују у овим партнерствима су јавне или приватне организације које су активне у области стручног образовања и обука. Ове организације морају бити регистроване у једној од програмских земаља или у Албанији, Босни и Херцевогини, Црној Гори или на Косову*.

Апликант, односно организација која пријављује пројекат мора бити основана у једној од земаља чланица Европске уније.

Прихватљиве активности:

  • Мобилност запослених и ученика;
  • Стварање мрежа и партнерстава за размену добрих пракси.

Партнерство чини најмање 7 организација: 5 организација из 3 различите програмске земље и још 2 организације из 2 различите земље (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Косово*). Пројекат може да обухвати највише 12 партнера.

Северна Македонија и Србија могу учествовати као партнери, али не могу бити подносиоци пројеката.

* без прејудицирања одлуке о статусу, на основу Резолуције Савета безбедности УН 1244/99 и мишљења Међународног суда правде.

Више информација о овом позиву можете наћи на сајту Европске комисије.